FANDOM


Refet Canıtez, çeşitli mülki amirliklerden sonra, Osmanlı Meclisi Mebusan'ında iki dönem, TBMM'de 6 dönem milletvekilliği ve 1924 yılı içinde bakanlık yapmış idareci ve siyaset adamıdır.

1880'de Bursa'da doğdu. Mülkiye Mektebi'ni bitirdi. Kaymakamlık, Burdur ve Eskişehir Mutasarrıflığı, Dahiliye Nezareti Müsteşarlığı, Kastamonu ve Adana Valiliği yaptı. Osmanlı Meclisi Mebusan'ında 2. Dönem ve 3. Dönem Bursa mebusu oldu. TBMM 2. Dönem, 3. Dönem, 4. Dönem, 5. Dönem, 6. Dönem ve 7. Dönem Bursa milletvekilliği, TBMM Başkan vekilliği yaptı. 2. İnönü Hükümeti'nde (1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi esnasında) Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti'ni yürüttü. 17 Temmuz 1946'da vefat etti.

  1. REDIRECT Şablon:TC 2. Hükümet
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.