Yenişehir Wiki
Advertisement
Dosya:Risale-i Nur Külliyatı-Dördüncü Şûa - Hasbünallahu ve ni'mel vekil...

DÖRDÜNCÜ ŞUÂ-1

Risale-i_Nur_Külliyatı-Dördüncü_Şûa_-_Hasbünallahu_ve_ni'mel_vekil...-2

Risale-i Nur Külliyatı-Dördüncü Şûa - Hasbünallahu ve ni'mel vekil...-2

DÖRDÜNCÜ ŞUÂ-2.
Hz.İbrahim aleyhisselam'ın ateşe atılırken yaptığı duasıdır.
Hasbunallahu ve ni'mel vekil Tevbe suresinin son iki ayeti

Risale-i_Nur_Külliyatı-Dördüncü_Şûa_-_Hasbünallahu_ve_ni'mel_vekil...-3

Risale-i Nur Külliyatı-Dördüncü Şûa - Hasbünallahu ve ni'mel vekil...-3

DÖRDÜNCÜ ŞUÂ-3

Risale-i_Nur_Külliyatı-Dördüncü_Şûa_-_Hasbünallahu_ve_ni'mel_vekil...-2

Risale-i Nur Külliyatı-Dördüncü Şûa - Hasbünallahu ve ni'mel vekil...-2

DÖRDÜNCÜ ŞUÂ-4

D.


4.Şua
4.Şuâ
4.şua
4.şuâ
4. Şua.
4. Şuâ.
4. şua.
4. şuâ.
Dördüncü Şua.
Dördüncü Şuâ.
Dördüncü şua.
Dördüncü şuâ.
DÖRDÜNCÜ ŞUA
DÖRDÜNCÜ ŞUÂ

ŞUÂLAR

Ayet-i hasbiye
Hasbi.
Hasbihal
Hasbihal 2
Hasbihal-2/1
Hasbihal-2/2
Hasbihal-2/3
Hasbihal-2/4
Hasbihal-2/Osmanlıca
Hasbunallah
Allah bize yeter
Allah bize yetişir
Hasbunallahu ve ni'mel vekil
Tevbe suresinin son iki ayeti
Ondördüncü rica
RNK/Hasbi
Yirmi İkinci Lem'a وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

İçindekiler
1 Dördüncü Şuâ
1.1 Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye
1.2 İkinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye
1.3 Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye
1.4 Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye
1.5 Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye
1.5.1 Birinci Mesele
1.5.2 İkinci Mesele
1.5.3 Üçüncü Mesele
1.5.3.1 Birinci Vecih
1.5.3.2 İkinci Vecih
1.5.3.3 Üçüncü Vecih
1.5.4 Dördüncü Mesele
1.6 Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye
1.6.1 Birinci Bürhan
1.6.2 İkinci Bürhan’ın beş noktası var
1.6.2.1 Birinci Nokta
1.6.2.2 İkinci Nokta
1.6.2.3 Üçüncü Nokta
1.6.2.4 Dördüncü Nokta
1.6.2.5 Beşinci Nokta
1.6.3 Üçüncü Bürhan’ın üç nüktesi var
1.6.3.1 Birinci Nükte
1.6.3.2 İkinci Nükte
1.6.3.3 Üçüncü Nükte
2 Elbâb-ül Hâmis

Bir zaman ehl-i dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum.
Sıkıntıdan gelen bir gafletle, Risale-i Nur’un teselli verici ve meded edici envarına bakmayarak, doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım.
Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşk-ı beka ve şedit bir muhabbet-i vücud ve büyük bir iştiyak-ı hayat ve hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr, bende hükmediyorlar
. Halbuki müthiş bir fena, o bekayı söndürüyor. O haletimde, yanık bir şairin dediği gibi dedim:
Dil bekası, Hak fenası istedi mülk-ü tenim
Bir devasız derde düştüm, âh ki Lokman bîhaber.
Meyusane başımı eğdim; birden حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكٖيلُ âyeti imdadıma geldi, dedi: “Beni dikkat<le oku.” Ben günde beş yüz defa okudum.

Şablon:4.şua

Advertisement