Yenişehir Wiki
Advertisement

Hatıra. Bir kimseyi veya bir şeyi hatırlatan.

A N I ( HATIRA ) T Ü R Ü

Anı (Hatıra) Türü nedir

Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür

Tanınmış sanatçı, siyasetçi, ve bilim adamlarının yazdığı anılar onların yaşayışlarını, yaşadıkları dönemdeki önemli olayları anlatması bakımından önemlidir

Özellikleri :

1 - Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır

2 - İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır

3 - Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar

4 - Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır

5 - Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar

6 - Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir

TARİHSEL GELİŞİMİ

Batıda en çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı

Ksenophonun Anabasis adlı eseriyle vermiştir Alman filozofu Eflatunun birçok eseri bu türdendir

18 yüzyılda J J Rouseaunun İtiraflar Goldoninin İyilkik Sever Somurtkan, Goethenin Şiir ve Gerçek Andre Gidenin Jurnaller bu alanda önemli eserlerdir

19 yüzyılda Fransız edebiyatında :Victor Hugonun Gördüklerim, Stendhal!ın Bencillik Anılar, Verlainenin İtiraflar Rus yazar Tolstoyun İtidafım 20 yüzylda dünyanın her ülkesinde çok sayıda edebiyatçı bu türde eserler vermeye devam etmektedir Bizde, 7 yüzyıla ait Göktürk Yazıtları bu türün ilk örneği sayılmaktadır 16 yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Hanın yazdığı Şecere-i Türk, yüzyılda Hindistanda bir imparatorluk kurmuş olan Babür Şahın yazdığı Babürname, 17Katip Çelebi ve Naimanın bir çok eseri bu türün örneklerindendir

Eski edebiyatta anı özelliği taşıyan Vakainameler, Gazavatnmeler, sefaretnameler bu türün öenekleri sayılmaktadır Edebi tür anlamında anı ise bizde Tanzimat döneminde başlamıştir Önceleri Ebuziya Tevfik ve Ali Suavi çıkardıkları gazetelerde anılarını yayınlarlar Daha sonra

Akif Paşanın Tabsıra

Namık Kemalin Magaza Mektupları, Ziya Paşanın Defter-i Amel Ahmet Mithat Efendinin Menfa Muallim Nacinin Ömerin Çocukluğu Servet-i FünunDöneminde; Ahmet Rasimin Eşkal-i Zaman, Falaka Maharir, Şair Halit Ziyanın Kırk Yıl, Saray ve Ötesi HCahit Yalçının : Edebi Hatıralar Son Dönem Edebiyatında Yakup Kadri: Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda , Gençlik ve Edebiyat Hatıraların Halide Edip Türkün Ateşle İmtihanı Yahya Kemal: Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım Yusuf Ziya Ortaç Porteler, Bizim Yokuş Ahmet Hamdi Tanpınar Kerkük Anıları Samet Ağaoğlu: Babamın Arkadaşları Salah Birsel : Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu Halikarnas Balıkçısı : Mavi Sürgün Oktay Rıfat Şair Dostlarım

Ayrıca, son dönemde, Celal Bayar, İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi siyasi kişilerin yazdıkları anılar, yakın tarihimizi aydınlatması bakımından önemli eserlerdir

ANI İLE GÜNLÜĞÜN BENZER VE FARKLI YANLARI

1 Anı da günlük gibi bir kişinin başından geçen gerçek yaşantılardan kaynaklanan yazı türüdür

2- Günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır

3 - Anılar, yazarların yaşlılık çağlarında yazdıkları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olayları nesnel bir şekilde ortaya koyan yazılardır Günlükler ise daha öznel, derin, içten ve ruhun derinliklerinden kopup gelen Anlık duygu ve düşünceler hakimdir

4 - Anı yazılarının anlatım açısından kurgusal niteliklere sahip olduğunu da söyleyebiliriz Günlükler ise kurgudan uzak yoğun düşüncelerin toplamıdır

Hatıra Nedir ?

Toplum hayatında önemli görevler üstlenmiş, toplumu ilgilendiren önemli olayları bizzat yaşamış veya bu olaylara şahit olmuş kişilerin bu olayları duyurmak için sanat değeri taşıyan bir üslûpla yazdıkları yazılara hatıra denir.

Hatıralarda dürüstlük, samimiyet, doğruluk ve tarafsızlık ön plânda olmalıdır. Ancak hatıralar –çoğunlukla- yazanın kendi bakış açısına göre anlatıldığı için aynı olaylar hakkında farklı kimseler tarafından yazılan hatıralar arasında bazı farklılıklar olabilir. Bu sebeple hatıralar -her ne kadar- yaşanmış olaylarla ilgili olsalar da tarihî bir belge olarak doğrudan kullanılamazlar.

Hatıra ile günlük birbirine karıştırılmamalıdır. Günlük adından anlaşıla­cağı üzere yaşanırken, günü gününe yazılır. Hatıralar ise aradan zaman geçtikten sonra yazılır. Hatıra yazarı gerçekleri dile getirmek ve tarafsız olmak anlayışıyla anlattığı döneme ait çeşitli belgelerden, mektuplardan, dergilerden, gazetelerden de yararlanabilir.

Hatıra yazılarını ilginç yapan yönlerden biri de tarihe, topluma, sanata... yön veren insanların özel bilgiler vermiş olmasıdır.

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (eskimiş) andaç
[2] Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi.

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (edebiyat) Anı

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken

io:hatıra

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Hatıra
[2] Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] (Türkçe)

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Karaçay Balkarca
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Onun
Disambig.svg Bakınız: ani

Eski Türkçe
[]

Lupa.png Zamir[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Onu
[2] Ona

[]

Lupa.png Zamir[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] onu

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

Advertisement