Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages
Vaiz Kürsüde (Fatih Kürsüsünde 4.Kitap) Hatıralar Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Ey bunca zamandır bizi te'dib eden Allah
Safahat kitapları: Birinci Kitap Safahat ,İkinci Kitap Süleymaniye Kürsüsünde(1912) - Üçüncü Kitap Hakkın Sesleri(1913) - Dördüncü KitapFatih Kürsüsünde (1913) -Beşinci Kitap Hatıralar (1917) -Altıncı Kitap Asım (1924)Yedinci Kitap Gölgeler (1933) - Safahat Dışında kalmış Şiirler


Safahat - Hatıralar Beşinci Kitap Mehmet Akif Ersoy Dergah Yayınları 102 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 20 cm - ISBN : 9759950880 2007 Hazırlayan : Fazıl Gökçek

Tamamı on şiirden meydana gelen Hatıralar'daki şiirlerden dördü, bazı âyet ve hadislerin manzum yorumudur ve bu yönüyle Safahat'ın üçüncü kitabı olan Hakkın Sesleri'ndeki şiirlere benzer. Kitaptaki en önemli ve bir bakıma kitaba adını veren şiir "Berlin Hatıraları"dır. Şairin Birinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı Berlin seyahatinin izlenimlerini yansıtan bu şiir, onun İslâm dünyası ile Batı'yı gözlemlerine dayanarak karşılaştırmış olması dolayısıyla önemlidir. Kitaptaki "Necid Çöllerinden Medine'ye" ve "El Uskur'da" şiirleri de şairin Arabistan ve Mısır seyahat izlenimlerinin ürünleridir. Bu şiirlerin tamamının ortak noktası, bizim için bir felâketle sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı yıllarında kaleme alınmış olmaları ve bu yüzden Balkan Savaşı'nın acılarını yansıtan Hakkın Sesleri'ndeki şiirler gibi hüzün ve karamsarlığın egemen olmasıdır.Ey bunca zamandır bizi te'dib eden Allah[]

UYAN[]

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik. Ne vicdan[]

*"Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile"[]

*"Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden"[]

*"Biz ki yarmıştık şu unun büyük ummanını"[]

*"Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır"[]

*El-Uksur'da[]

*Berlin Hatıraları[]

*Necid Çöllerinden Medine'ye[]

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement