FANDOM


  • Hattâ, üç şekilde tefsir edilir:
  • 1. İlâ (...e, ...a kadar)

"Şimdi sen onları bir vakte kadar (hattâ hîn) (ecellerine kadar) gafletleri içinde bırak." 190 *Mü'minûn: 23/54

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.