Şablon:Sivilsavunmabakınız - d
Sivil Savunma


Mevzuat
SSGM/Mevzuat
Sivil Savunma mevzuatı
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

HAVA TAARRUZLARINA KARŞI KORUNMA KANUNUNA EK KANUN

Kanun Numarası: 5593

Kabul Tarihi: 13/03/1950

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/03/1950

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7460

Madde 1 - (Mülga madde: 09/06/1958 - 7126/59 md.)

Madde 2 - (Mülga madde: 09/06/1958 - 7126/59 md.)

Madde 3 - Bakanlıkların hava savunmasına ait işlerini düzenlemek üzere, Genelkurmay Başkanının Başkanlığında Kara, Hava Kuvvetleri Komutanları ile Bakanlıklar müsteşarlarından mürekkep bir (Yüksek Hava Korunma Komisyonu) kurulur. Kara Kuvvetleri Komutanı Komisyonun asbaşkanıdır.

Madde 4 - 3231 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.