FANDOM


HAVARI Yardimci. * Hz. Isa'nin (A.S.) yardimci ve sahabeleri olan 12 zâttan her biri.

HAVARIYYUN Hz. Isa'nin (A.S.) yardimci ve sahabeleri olan 12 kisinin hepsine birden verilen isim. Bunlar: Isa'nin (A.S.) Petrus adini verdigi Yunus'un oglu Simun, kardesi Andreas, Yakub, Zebedi'nin oglu Yuhanna, Filipus ve Bartholomaeus, Matta ve Tomas, Alte'nin oglu Küçük Yakub, Gayur Simdeu, Yakub'un oglu Yahuda, hain Yahuda Iskariyot'tur.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar [1]:İsa aleyhisselamın yardımcıları.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.