FANDOM


Havf u Reca


Lâ şerik’ten okursun sonra şerik katarsın

Bire iki dimegil fitne kimden tutarsın.


Çün Kur’an gökten indi onu, Ellah buyurdu

Ondan haber ve bana ha kitaptan ötersin.


Okursun tasrif kitap nice binâ vu i’râb

Havf u recâ sende yok öyle kim bir Tatar’sın.


İlm okumaktan gerek kendözünü bilmektir

Kendözünü bilmezsen bir hayvandan betersin.


İlm okumak ma’nisi ibret almaktır ancak

Çün ibret almadın sen görmeden taş atarsın.


On iki bin hadisi Cem’eyledi Mustafâ

Unuttunuz onu siz şerh ile söz satarsın.


Kılarsın riyâ namaz yazığın çok hayrın az

Dinle neye varır söz cehennemden bitersin.


Halka fetvâ verirsin ne için sen tutmazsın

Ihlâs ile gelirsen bizde nesne utarsın.


Sen fakirsin ben fakıyr sana hiç tanımız yok

İlmin var amelin yok günahlara batarsın.


Bu düzülen tertibi ayrıksıdı mı dersin

Başaramazsın hoca endişeden yitersin.


İşit Yunus sözünden ibret algıl özünden

Eğer kabul edersen birkaç dahi katarsın.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.