FANDOM


Disambig Bakınız: Heybet


  1. ihtisam,gorsel acidan ustunluk.
  2. saygıya dayanan korku.
  3. Mahrumiyyet.
  1. İsteğine erememek.
  1. Me'yus ve mahrum olmak.
  2. HAYBET-ZEDE: f. Sıkıntıya uğrayan, kedere düşen, kederli olan.

ÖrneklerEdit

İdrâkin eder gâye-i ümmîdini haybet...

Yâ Rab, o ne dehşettir, İlâhî, o ne heybet!

Tevhid Yâhud Feryâd - Namık Kemal

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.