FANDOM


Hayvan Hayvanat (Hayvan. C.) Hayvanlar.

Hayvan Canlı şey, insanla beraber her canlı.

İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık.

Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s.

Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı "Hayevan"dır)

hayvan

Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık

Örnek: İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi. F. R. Atay

Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.

At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık

Örnek: Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu. Ö. Seyfettin

Animal. beast. brute.

Animal. beast. brute. churl. pest.

Edit

Edit

Durum Tekil Çoğul
Yalın hayvan hayvanlar
Belirtme (-i) hayvanı hayvanları
Yönelme (-e) hayvana hayvanlara
Bulunma (-de) hayvanda hayvanlarda
Çıkma (-den) hayvandan hayvanlardan
Tamlayan hayvanın hayvanların
Davar davar

Ico libri Anlamlar

[1] Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.
[2] Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
[3] (halk ağzı) At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık.

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken حيوان (ar) Hayewān (canlı varlık).

Edit

Edit

Durum Tekil Çoğul
Yalın hayvan hayvanlar
Belirtme (-i) hayvanı hayvanları
Yönelme (-e) hayvana hayvanlara
Bulunma (-de) hayvanda hayvanlarda
Çıkma (-den) hayvandan hayvanlardan
Tamlayan hayvanın hayvanların

Ico libri Anlamlar

[1] Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.
[2] Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
[3] (halk ağzı) At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık.

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken حيوان (ar) Hayewān (canlı varlık).

hayvanlar da topraklardan yaratılmıştır. Onların bedenlerinde yer alan –topraktan- unsurlar, insanların bedeninde de yer almaktadır. Bu da bu her iki tür varlığın da topraktan yaratıldığını gösterir.

Ancak bitkilerin, hayvan ve insan gibi canlıların yaratıldığı kaynak toprak olmakla beraber, bunların varlığı, devamı ve devamları için gerekli ihtiyaçları da suya bağlıdır.

Bu ve bunun gibi konulara işaret etmek üzere, Kur’an’da bütün canlıların sudan yaratıldığı açıkça ifade edilmiştir: “Hayatı olan/canlı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?”(Enbiya, 21/30) “Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”(Nur, 24/45)

İlk yaratılan Peygamberimizin nurudur. Bu nurdan diğer varlıklar yaratılmış ve en sonunda da insan yaratılmıştır. Dünya ve içindekilerin yaratılması konusunda Peygamber efendimiz şu sırayı bildirmektedir: Toprak, dağlar, ağaçlar, hayvanlar, mekruhlar, nur ve Hz. Adem (as) (Müslim, Sıfatu'l-Kıyâme 27, (2789). Mekruhtan maksat, zahire göre şerdir. Bir kısım alimler ise buna madenler demişlerdir.

Dikkat edersek, eşyanın yaratılışında mantıkî bir sıralama vardır. Sırayla toprak, dağlar, bitkiler, hayvanlar ve en son olarak insan yaratılmıştır. Burada asıl hedefin, yani kâinatı yaratmaktan maksadın insan olduğu görülmektedir. Zîra, bir meyve ağacı meyvesi için dikilir. Meyve ise, ağacın en son mahsulüdür. Çekirdek, filiz, fidan ağaç, yaprak, çiçek safhalarından geçtikten sonra meyveye ulaşılır.

Âyet-i kerimedeki arzın insanlar için bir beşik kılınması (Tâhâ 53) benzetmesini bu hadisin açıkladığını söyleyebiliriz. Zîra, beşik önceden bebek için, onun büyümesine uygun şekilde hazırlanır.

Dağların yaratılması ağaç ve bitkilere zemin hazırlamıştır. Bitkiler hayvanların yaratılmasına, bitki ve hayvanların varlığı insanların gelmesine zemin hazırlamıştır. İnsan hayatı bunların varlığına bağlıdır. Bazı âlimler, Allah'ın her şeyi bir anda yaratabilecek güçte olmasına rağmen kademeli olarak yaratmış olması, mahlukatına itinalı ve sağlam adım atma dersini vermek içindir" diye yorumlamışlardır. (Prof. Dr. İbrahim Canan Kütübi Sitte 6/383)

Sorunuzda geçen ilk yaratılan hayvanlarla ilgili dini kaynaklarda bir açıklama bulamadık. Ancak ilmi araştırmalara göre bazı tahminler yapılmaktadır:

Bu araştırmalara göre, günümüzden yaklaşık 3 milyar yıl Öncesine kadar yeryüzünde canlı hiç bir varlığın mevcut olmadığı söyleniyor. Hayatın ilk izlerine ise "Fig-Tree"serisi dediğimiz tortul kayalarda rastlanmıştır. Bunlar, fosil olarak kabul edilen organizmalar olup ortalama 20 mikron çapında çok küçük kürecikler veya lif şeklinde tanelerdir. Fakat hayatın başladığını bize kesin olarak gösteren ilk gerçek fosiller ise, 2 milyar yaşında olduğu kabul edilen "Gunt-flint" bitki fosilleridir. Bu fosil organizmaların morfolojik hususiyetleri, günümüzdeki benzer bitkilerin hemen hemen aynısıdır. Gerçek hayvan fosili olarak bilinen ilk fosil topluluğu, 700 milyon yıl yaşındaki "Ediacara faunası"dır. 1947 yılında, Güney Avustralya'da Ediacara tepelerinin kum taşlarında denizanasına (meduzlara) benzer yuvarlak organizma izleri bulunmuş, birkaç yıl sonra aynı kum taşları içinde bölmeli solucan izlerine ve tanınamayan diğer bazı organizma artıklarına rastlanmıştır. Yeryüzünde, bitkilerden hemen sonra ortaya çıkan hayvanların cins ve nevlerinde, "çeşit ve fark" olarak, birden bire çok büyük bir artışın olduğu, ilim adamları tarafından belirtilmektedir. Paleontolojik bilgilere göre, kabaca bazı bitki ve hayvanların yaratılış sırasının şöyle olduğu tahmin ediliyor: Birinci zaman öncesi olarak adlandırılan "Prekambriyen" (565 milyon yıldan önceki zaman) de, bitkilerden ilk olarak "Mavi - Yeşil algler; ayrı bir grup olarak bakteriler ve mantarlar, hayvanlardan ise, süngerler, solucanlar, yumuşakçalar, halkalı solucanlar ve eklembacaklılar gibi oldukça kompleks canlılar yaratılmıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.