FANDOM


Hazrete Götürür


Bir şaha kul olmak gerek, hergiz ma’zul olmaz da

Bir eşik yastanmak gerek, kimse elden almaz ola.


Bir kuş olup uçmak gerek, bir kenara geçmek gerek

Bir şerbetten içmek gerek içenler ayılmaz ola.


Çevik bahri olmak gerek bir denize dalmak gerek.

Bir gevher çıkarmak gerek sarraflar hiç bilmez ola.


Bir bahçeye girmek gerek hoş teferrüç kılmak gerek

Bir gülü yıylamak gerek, hergiz o gül solmaz ola.


Kişi âşık olmak gerek, ma’şukayı bulmak gerek

Aşk oduna yanmak gerek, ayrık oda yanmaz ola.


Yunus imdi var tek otur, yüzünü hazrete götür

Özün gibi bir er getir, hiç cihana gelmez ola.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.