FANDOM


Sözlükte Edit

"hediye etmek, göndermek, yol göstermek, izinden gitmek" anlamlarına gelen hedy,

bir fıkıh terimi olarak, Edit

hac ve umre sırasında Harem'de kesilen kurbanlık hayvanları ve Kâbe'ye ve Harem bölgesinde hediye olmak üzere kesilen kurbanı ifade etmektedir.


Kur'ân-ı Kerim'de Edit

beş yerde geçen hedy kelimesi ıstılah manasında kullanılmıştır (Bakara, 2/196; Mâide, 5/2, 95, 97; Fetih, 48/25).

Hedy kurbanları, Edit

vacip ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır. Kıran veya Temettu' haccı yapanların hedy kesmeleri ile ceza kurbanları, ihsar kurbanı ve harem bölgesinde kesilmesi adanan kurbanlar vaciptir. Hac veya umre yapılırken, bir yükümlülük bulunmadığı halde kesilen kurbanlar ise nafiledir.

Hedy kurbanları, ister vacip olsun, isterse nafile olsun, Harem bölgesi içinde kesilir. Harem bölgesinde kesilmez ise, nafile olarak kesilenlerin yeniden kesilmesi gerekmez. Ancak vacip olanların Harem bölgesinde yeniden kesilmesi gerekir. (İ.P.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.