FANDOM


Hemşire, sağlık çalışanı olup mesleki eğitim mezunu olan hekimle işbirliği yapan sağlık çalışanıdır.

TDK tanımıEdit

TDK'na göre;Edit

Mesleki eğitim almış, hekimle iş birliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanına verilen isimdir.


2 Mart 1954 tarihli 8647 sayılı Resmi Gazete'ye göre; hemşireliğin tanımı Edit

Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olanlar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını kullanmaya devam ederler.

İstatistiklerEdit

Türkiye İstatistik Kurumu'nun saptamalarına göre; 2001 yılında Türkiye'de 75.879 hemşire bulunmakta ve aynı verilere göre hemşire başına 903 kişi düşmekteydi.

TarihçesiEdit

İslam'da hemşirecilikEdit

  • Nesibe hatun (Hz Peygamberin savaşta hemşireciliğini yapmıştır)

Hristiyanlık'ta hemşirecilikEdit

Modern hemşireliğin kurucusu; Florence Nightingale'dir. Nightingale; şu sözleriyle ünlüdür;

"Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir."
12 Mayıs günü,Florence Nightingale 'in doğum günüdür ve her yıl dünyada "Hemşireler Günü" olarak kutlanmaktadır.

Türklerde hemşirecilikEdit

İlk Türk hemşire; Selçuklu döneminde yaşamış olan Gevher Nesibe'dir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.