FANDOM


19.03.2015 TARİHLİ HEMZEMİN GEÇİT TOPLANTISI TUTANAĞI

İLİ : MERSİN

TARİHİ : 19 Mart 2015

TOPLANTI BAŞKANI : Eyup Sabri KARTAL

TOPLANTI YERİ : Mersin Valiliği Toplantı Salonu

TOPLANTIYA KATILANLAR

ADI SOYADI : KURULUŞU : GÖREVİ :

Raif ÖZENER Akdeniz Kaymakamlığı Kaymakam

Hüseyin ÇANKAYA Mersin Büyükşehir Belediye Bşk. Daire Başkanı

Nadi İSAOĞULLARI Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Başmühendis

Oğuz SAYGILI TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yrd.

Halil DÖNMEZ TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Yol Müdürü

Ender ÖZBEK İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Müdür V.

M.Diyaeddin ÖZER İl Emniyet Müdürlüğü

Metin ALTINSOY MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Müdür

Edvar MUM MESBAŞ Mersin Serbest Bölge İşleticiliği A.Ş. Genel Müdür

Vali Yardımcısı Eyup Sabri KARTAL Başkanlığında toplanılarak Mersin Hal

Kavşağında bulunan Serbest Bölge Hemzemin geçidine alt veya üst geçit yapılması için proje

hazırlanması ile söz konusu geçit tamamlanıncaya kadar geçecek süre içinde, bu geçidin

güvenliğinin arttırılması ve oluşabilecek muhtemel müessif kazaları önlemek için, Hemzemin

Geçidin en kısa sürede, bekçili-bariyerli ve flaşörlü korumalı geçit haline getirilmesi amacıyla

yapılması gereken hususlar görüşülmüştür.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

1- Serbest Bölge Hemzemin Geçidinin yerine alt veya üst geçit yapılması için

Ulaşım Master Planı çerçevesinde Mersin Üniversitesi tarafından hazırlanan taslak projenin

geliştirilmesi konusunda taraflar görüş birliğine varmış olup Mersin Büyükşehir Belediye

Başkanlığı ve Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünce söz konusu proje üzerinde çalışılarak

projenin geliştirilmesine, çalışma sonucunun bir rapor halinde 28 Nisan 2015 Salı gününe

kadar Valiliğimizde olacak şekilde gönderilmesine,

2- Serbest Bölge Hemzemin Geçidine yapılacak üst geçit çalışmaları tamamlanıncaya

kadar geçecek süre içinde, söz konusu geçitteki trafik güvenliğinin arttırılması ve oluşabilecek

müessif kazaların önlenmesi gerektiğinden;

TCDD tarafından; geçit koruma sistemi kurularak, geçit bölgesindeki demiryollarının

ıslah edilmesine, geçit kesimine denk gelen yerde drenaj sistemi yapılmasına, hemzemin

geçidin bekçili bariyerli ve flaşörlü korumalı geçit haline getirilmesine,

Büyükşehir Belediyesi tarafından; karayolu yaklaşım yollarının 50’şer metrelik

kısmının, Hemzemin Geçit Yönetmeliğine uygun olarak, asfalt veya parke kaplamalı hale

getirilmesine, refüj düzenlemesinin yapılmasına, geçit zemininin kauçuk veya kompozit

malzeme ile kaplanmasına,

Vali Yardımcısı

(Trafik Şube Müdürlüğü)

3- Serbest Bölge Hemzemin Geçidinin; bekçili-bariyerli ve flaşörlü korumalı geçit

haline getirilmesi sonrasında istihdam edilecek 4 bekçinin ücretinin MIP ve MESBAŞ

tarafından eşit olarak karşılanmasına,

4- 05 Mayıs 2015 Salı günü saat 10.oo’da Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve

Mersin Üniversitesi temsilcilerinin de katılımıyla yeniden toplanılmasına,

Karar verilmiştir.

Toplantı saat 12.15’de sona ermiştir.

Eyup Sabri KARTAL Raif ÖZENER Hüseyin ÇANKAYA

Vali Yardımcısı Akdeniz Kaymakamı Büyükşehir Belediye Bşk.

Başkan Etüt Proje Daire Başkanı

Oğuz SAYGILI Nadi İSAOĞULLARI M. Diyaeddin ÖZER

TCDD 6. Bölge Müd. Karayolları 5. Bölge Müd. İl Emniyet Müd.

Bölge Müdür Yrd. Başmühendis (Trafik Şube Müdürlüğü)

Metin ALTINSOY Edvar MUM

MIP Mersin Uluslararası

Liman İşletmeciliği A.Ş.

MESBAŞ Mersin Serbest

Bölge İşletici A.Ş.

Müdür Genel Müdür

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.