FANDOM


Her Biri Bir Hal İle


Derviş olan kişiler aceb nite dirile

Yol takazası budur bir ola her bir ile.


İkilik eylemeye hiç yalan söylemeye

Alem bulanır ise bulanmadan durula.


Aceb öyle kim ola bulanmadan durula

Öylelilik ister isen yoldaş olgıl er ile.


Er ile yoldaş olan key olası gönülden

Alem yoldaş olurdu olurmısa dil ile.


Dilden nesne ne gelmez su ile gönül yunmaz

Gerçeğin gelenleri yederler bir kıl ile.


Dün ü günün çekerler ol kıl ile

Ömrün anda berkitmiş yedilir bir kıl ile.


İnce sanman ol kılı güzâf sanman bu yolu

Erenler geçti geldi her biri bir hâl ile.


Her kim hâli hallendi ol bey oldu kullandı

Yunus sen kul olagör bey söyleşir kul ile

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.