FANDOM


Her sabah her sabah seher yelleri
Seher yelleriyle esen' AIi'dir
Muhammed kılavuz Mahşer yerine
İslamın sancağın çeken Ali'dir
Dayanı gör kardaş gönül gücüne
Azığın yok mudur ahret göçüne
On ik' İmam gibi Cennet içine
Ab-ı Kevser ile akan Ali'dir
Bindiler Düldüle Şarka gittiler
Horasan şehrine akın ettiler
Mü'minlerin feryadına yettiler
Mervan' Yezid'i basan Ali'dir
Nerede arasam hazır bulunur
Okur dört Kitabı iyi bilinir
Bayram ayı gibi doğar dolunur
Seher yelleriyle esen Ali'dir
Münkirin gıdası Haktan kesildi
Nesimî yüzüldü Mansur asıldı
Dünya yetmiş kerre doldu eksildi
Dolduran AIi'dir dolan Ali'dir
Hakkın emri ile Cebrail indi
İndi de Ali'nin koluna kondu
Zülfikar kuşandı Düldüle bindi
Yezidin neslini kesen Ali'dir
Pir Sultan'ım eydür şâd olup güldü
Ka'be-i şeriften bir nida geldi
Hakkın emri ile dört Kitap indi
Okuyan Muhammed yazan Ali'dir
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.