FANDOM


Her Yerde Kudretullah


Aydıverem ne kıldığın benim ile ol dil-pezir

Her dem yenişive ile beni yeni kılar esir.


Her nereye bakar isem odur gözüme görünen

Ne havsala ola bende yahut ona lâyık basir.


Nice ömrüm olur ise azadlığım muhâldürür

Seyyâdın elindedürür tuzağa tutulan nahcir.


Akılâna hoştur nefes niteliğini sorma onun

Nice nişan aydıverem ol misli yoktur i nazir.


Va'de kesildi kamuya ki yarın göeler onu

Benim yarınım u gündür unda göründü ol kadir.


Yunus'un cümle akımı gark oldu didârına

Hiç kalmadı onsuz ara dolu göründü cümle yir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.