FANDOM


Proje Adı Edit

“Herkes İçin Okul Öncesi Eğitim” Projesi

Projenin Konusu Edit

Vakfımıza müracaatı bulunan fakir, yardıma muhtaç ailelerin çocuklarından 4-6 yaş gurubunda olan şehir merkezinde 48 öğrenci, köylerde 40 öğrencinin okul öncesi eğitim almalarının sağlanmasıdır.

Projenin Uygulama Yeri Edit

Projenin uygulanması için iki adet merkez belirlenmiştir. Şehir Merkezinde ikamet eden öğrencilerimiz için Akdeniz Bölge Komutanlığı İlköğretim Okulu, Köylerde ikamet eden öğrenciler için Emirler Köyü İlköğretim Okulunda sınıf tahsis edilebilecektir.

Mevcut Durum Edit

İlçemizde müstakil olarak 3 tane Anaokulu mevcuttur. Bunlar Cumhuriyet Anaokulu, Pozcu Anaokulu ve Yenişehir Belediyesi Anaokulu’dur. Bunların dışında Dumlupınar Anaokulu 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alacaktır. Ayrıca İlçemizde Özel Toros Anaokulu isminde özel bir anaokulu bulunmaktadır. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında 4-6 yaş gurubunda olup bu üç okulumuzda öğrenim gören öğrenci sayısı 800 civarındadır. Bunun dışında 8 yıllık zorunlu eğitim verip bünyesinde anaokulu bulunan 30 tane okulumuz mevcuttur. Bu okullarımızda okul öncesi eğitim gören 2654 öğrenci mevcuttur. 2009-2010 yılı için hedef 4000 öğrenciye ulaşmaktır. İlçemizde her yıl İlköğretime başlayan 3000 öğrenci bulunmaktadır. 4-6 yaş gurubunu dikkate aldığımızda Okul Öncesi Eğitim görme potansiyeli olan yaklaşık 9000 öğrencinin bulunduğu tahmin edilmektedir.

Projenin Amacı Ve Gerekçesi Edit

Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından bir çok faydası vardır. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Okul öncesi eğitimin çocukların okula devam ve başarılarına katkı sağladığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Yine çocukların sadece okul yaşantılarında değil yetişkinlik dönemlerinde de sosyal ve duygusal değişimi destekleyerek kişilerin üretici ve verimli olmalarını sağlamaktadır.

Okul öncesi eğitimin çocukların zekalarının gelişimi, beslenme alışkanlıkları, sosyal çevreye uyumları, sağlıklı yaşam şartlarını öğrenmeleri, duygusal davranış kalıplarının geliştirilmesi üzerinde olumlu katkıları olduğu hatta çocuklar ile ebeveynleri arasındaki ilişkileri düzenlediği bilimsel olarak ispatlanmış konulardır. Bütün bu gelişimlerin sağlanması geleceğimizin teminatı olan çocuklar üzerinde bir beşeri sermaye yatırımı niteliği taşımakta ve özellikle gelecek dönemlerdeki verimlilik ve etkinliği arttırmaktadır. Bunun dışında ülkemizin sosyal ve toplumsal yaşantısına sunacağı manevi katkı ekonomik bir bedelle ölçülemeyecek niteliktedir. Okul öncesi eğitimin yararları her kesim tarafından çok iyi bilindiği ön kabulü ile daha fazla detaya girilmeyecektir.

Bu kadar önemli olan bir eğitim sürecinde maddi gücü olan aileler çocukları için bu imkanı sağlamaktadır. Ancak gelir düzeyi düşük olan aileler için çocukların eğitim ve gelişimlerine para ayırma imkanı bulunmamaktadır. Nitekim proje kapsamında değerlendirilecek çocukların ailelerinin tamamı vakfımızdan yardım alan ailelerden oluşmaktadır. Bu ailelere yapılan yardımlar asgari gıda harcamalarını kapsayacak niteliktedir. Oysa geleceğimizi teminat altına almak ve bir tek çocuğumuz bile gözden çıkarmadan sosyal, toplumsal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak eğitimi vermek durumundayız. Projeye dahil edilen ve aşağıda isimleri belirtilen çocukların aileleri hiçbir geliri olmayan, günlük gıda ihtiyaçlarını gidermek konusunda dahi acze düşmüş ailelerden oluşmaktadır. Bu ailelere çocuklarını okul öncesi eğitime göndermeleri şartı ile yardım yapılabilir, ancak yeterli bilince sahip olmayan ve güncel problemlerle ve geçim sıkıntısıyla uğraşan, ayrıca yeterli bilince sahip olmayan aileler için bu eğitim sürecinde suistimaller olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Proje Yararlanıcıları Hakkında Bilgiler Edit

Proje faydalanıcıları maddi imkansızlık nedeniyle okul öncesi eğitimden faydalanamayan 4-6 yaş grubu 48 tanesi şehir merkezinde 40 tanesi köylerde olmak üzere toplam 88 çocuktan oluşmaktadır. Köylerde yaşayan ancak herhangi bir okul öncesi eğitime devam etmeyen bütün çocuklar projeden yararlanacaktır. Bu nedenle köylerde yaşayan çocukların isimleri ayrıca belirtilmemiştir. Köy muhtarları ile yapılan toplantıda İlçemize bağlı 8 adet köyden toplam 40 tane 4-6 yaş gurubunda çocuk bulunmaktadır.

Eğitim ikili olacaktır. 4 ve 5 yaşındaki çocuklar birlikte ve öğleden sonra, 6 yaşındaki çocuklar ayrı ve sabah okula gidecektir.

Projenin Beklenen Sonuçları Edit

 • Çocukların zekalarının gelişimini sağlamak,
 • Sosyal çevreye uyumlarını sağlamak,
 • Sağlıklı yaşam şartlarını öğrenmeleri,
 • Duygusal davranış kalıplarının geliştirilmesi
 • Maddi durumu iyi olmayan ve okul öncesi eğitimden faydalanamayan çocukların bu eğitim hizmetinden faydalanmalarını sağlamak,
 • Bu çocukların almalarını planlanan eğitim süresince dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak,
 • Akran grubu ile birlikte etkileşim halinde olmalarını sağlayarak sosyalleşmelerini sağlamak,
 • Bulundukları olumsuz koşullardan uzak sağlıklı bir ortamda bulunmalarını sağlamak,
 • 4-6 yaş grubu çocukların bilişsel gelişimlerini destekleyecek oyuncaklarla oynamalarını sağlamak ve okul çağına geçiş sürecine hazırlamak,
 • Çocukların öz bakım becerilerini kazanmalarını ve temizlik alışkanlıklarını olumlu yönde değişimini sağlamak,

Projenin Uygulama Aşamaları Edit

“Herkes İçin Okul Öncesi Eğitim” Projesi Vakfımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacaktır.

Bu kapsamda Akdeniz Bölge Komutanlığı İlköğretim Okulu ve Emirler Köyü İlköğretim Okulu için ihtiyaç duyulan onarım kalemleri aşağıda çıkartılmıştır:

 • Giriş Bölümüne uygun ölçüde lavabo ve tuvalet yapılması
 • Sınıfın boyanması,
 • Zeminlerin PVC kaplama ile kaplanması,
 • Vestiyer ve ayakkabılık yapılması gerekmektedir.
 • 2.Aşama: Her merkez için bir kişi olmak üzere Vakfımıza müracaatı bulunan ve yardıma muhtaç olan ancak çalışabilecek durumda olan iki kişi temizlik görevlisi olarak istihdam edilecektir. İstihdam kararı Vakfımız Mütevelli heyeti tarafından alınacaktır.
 • 3. Aşama: Anasınıflarının eğitim materyallerinin İhale Kanunu hükümlerine göre alınması;

İhtiyaç duyulan eğitim materyali Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çıkartılmıştır. Gerekli malzemeler projenin maliyetleri kısmında belirtilmiştir. Miktarlar iki okul için yazılmıştır. Öğrenci sayıları birbirlerine yakın olduğundan eşit sayıda dağıtım yapılacaktır.

 • 4.Aşama: Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilecek öğretmenler ile eğitime başlanacaktır. Eğitim taşımalı olarak yapılacaktır. Çünkü seçilen çocuklar farklı mahallelerde ikamet etmektedir. Projelendirilen anaokulları merkez olarak tespit edilmiştir. Kentsel ve kırsal olmak üzere oluşturulan merkezlere öğrenciler taşıma ile getirilecektir. Bu amaçla Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanacak firmadan, iki adet hizmet alımı yoluyla taşıma yaptırılacaktır.

Projenin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılacak ve okul öncesi eğitim kurumlarından destek sağlanacaktır. Ayrıca Vakıf personelleri tarafından projenin aileler üzerindeki etkileri takip edilecektir.

Projenin Maliyeti Edit

Bakım Onarım Giderleri:

 • 1-Tuvalet ve Lavabolar: Her okul için 1 erkek, 1 kız olmak üzere toplam 2 lavabo ve tuvalet yapılacaktır.

4 adet, birim fiyat 250 TL=1000 TL

 • 2-Tuvalet ve lavabolar için ihtiyaç duyulan, boru, musluk vs.Teçhizat

4 takım 40 TL birim fiyat=160 TL

 • 3-Tuvalet ve lavabolar için gereken yer ve duvar seramiği ile yapıştırıcı, derz vb ihtiyaçlar

30 m2 15 TL birim fiyat = 450 TL

 • 4-İki sınıfın boyası (40 m2 lik iki adet sınıfın boyası hesaplanmıştır)

80 m2 50

 • 5-İki sınıf için PVC yer döşemesi

80 m2 9 TL birim fiyat = 720 TL


TOPLAM BAKIM ONARIM GİDERİ=2380 TL


Mobilya Aksamı:


 • 6-Vestiyer ve ayakkabılık.

2 adet 300 TL = 600 TL

 • 7-Kitaplık

4 adet 200 TL= 800 TL

 • 8-Oyuncak dolabı

2 adet 200 TL= 400 TL

 • 9-Kare ve dikdörtgen masa

20 adet 70 TL= 1400 TL

 • 10-Sandalye

88 adet 30 TL= 2640 TL

 • 11-Minder

16 adet 28 TL= 448 TL


TOPLAM MOBİLYA AKSAMI MALİYETİ= 6288 TL


Eğitim Materyali Giderleri:


 • 12-Kukla Köşesi (sahne ve kuklalar)

2 adet 200 TL= 400 TL

 • 13-Evcilik Köşesi

2 adet 150 TL= 300 TL

 • 14-Market Köşesi

2 adet 200 TL= 400 TL

 • 15-Müzik Köşesi

2 adet 80 TL= 160 TL

 • 16-Trafik ve sağlık Köşesi

2 adet 80 TL= 160 TL

 • 17-Atatürk Köşesi

2 adet 100 TL= 200 TL

 • 18-Fen ve doğa Köşesi

2 adet 200 TL= 400 TL

 • 19-Tamir Köşesi

2 adet 200 TL= 400 TL

 • 20-Temizlik Köşesi

2 adet 100 TL= 200 TL

 • 21-Oyuncak (araba, bebek, top)

40 adet 3 TL= 120 TL

 • 22-Lego

6 paket 10 TL= 60 TL

 • 23-Eğitici pazılar

10 adet 12 TL= 120 TL

 • 24-Ahşap Blok

4 paket 250 TL= 1000 TL

 • 25-Laptop Bilgisayar

2 adet 1300 TL= 2600 TL

 • 26-Projeksiyon

2 adet 1000 TL= 2000 TL


TOPLAM EĞİTİM MATERYALİ MALİYETİ: 8520 TL

Personel Giderleri:

 • 27-Her okul için bir adet temizlik görevlisi çalıştırılacaktır. Görevlilere Asgari ücret ödenecektir. (9 ay süreli çalıştırılacaktır)2 kişi*9 ay 693 TL= 12474 TL
 • 28-Öğretmen görevlendirmesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yapılacak, ücretleri de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödenecektiR.


TOPLAM PERSONEL GİDERİ: 12474 TL


Temizlik Giderleri:

 • 29-Burada temizlik malzemesi için ihtiyaç duyulan Ödenek belirtilmiştir. Bu malzeme, fırça, sürüge, paspas, sabun, deterjan vb.

2 okul için 300 TL= 600 TL


TOPLAM TEMİZLİK GİDERİ: 600 TL


Hizmet Giderleri:

 • 30-Öğrencilerin taşınması için iki adet araç, şoför ve hostesi ile birlikte Hizmet alımı yoluyla görevlendirilecektir.

9 ay süre ile hizmet alımı Yapılacaktır. 2 araç*9 ay 2500 TL= 45000 TL

TOPLAM HİZMET ALIMLARI: 45000 TL

GENEL TOPLAM: 75262,00 TL

Açıklamalar: Edit

(*) Bakım onarım giderleri için sadece malzeme fiyatları çıkartılmıştır. İşçilik konusunda İl Özel İdaresinden destek alınacaktır. Eksik kalan maliyet Vakıf kaynaklarından karşılanacaktır.

Projenin Sürdürülebilirliğine Ait Değerlendirmeler Edit

İlçemizde ikamet etmekte olan, maddi durumu iyi olmayan ailelerin 88 çocuğunun faydalanacağı proje iki eğitim dönemi için planlanmıştır. Projenin başarılı olması durumunda gelecek yıllarda da devam edilecektir. Gelecek yıllarda uygulanacak projenin maliyeti de daha düşük olacaktır. Çünkü maliyetlerin içerisinde sabit kabul edilecek giderler mevcuttur.

Proje için belirlenen ailelerin çocuklarının gelişimine önemli katkı sunacaktır. Maddi aşıdan dezavantajlı olan bu aileler, özellikle gelecek yıl zorunlu olacak okul öncesi eğitim konusunda bilinçlendirilecektir.

Okul öncesi eğitimin gerekliliği ve yararları pek çok bilimsel çalışmaya konu edilmiştir. Bu günde gerek aileler gerekse eğitim camiası tarafından üzerinde hassasiyetle durulan bir konudur. Projenin amaçları kısmında kısaca değinilen okul öncesi eğitimin gerekliliği ve faydaları konusuna yeniden değinilmeyecektir. Ülkemiz ve geleceğimiz için çok önemli olan çocuklarımızdan hiçbiri ihmal edilmeden bu projeden fayda sağlayacaktır.

Projenin isminin de “Herkes için Okul Öncesi Eğitim” olmasının önemi buradan kaynaklanmaktadır. Maddi imkanları bulunan aileler halihazırda çocuklarını okul öncesi eğitime göndermektedir. Maddi imkansızlıkları nedeniyle bu eğitimi veremeyen ailelere yapılacak yardım, onların başka öncelikli (gıda, barınma, giyim) gibi tüketimlerine gitmektedir. Oysa bu projede olduğu gibi bir organizasyon dahilinde aile ve çocuklarla sürekli ilgilenmek suretiyle hem çocukların okul öncesi eğitime devam etmeleri sağlanacak, hem de beklenen faydalar elde edilecektir.

Aynı zamanda bu proje ile 9000 okul öncesi eğitim yaşındaki öğrenci potansiyeli bulunan İlçemiz için fiziki yapının niceliksel olarak gelişimine katkı sağlayacaktır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.