Hey Dost


Düşt'önüme hubbül-vatan gidem hey dost deyu deyu

Anda varan kalır heman kalam hey dost deyu deyu.


Gele şol Azrail tuta, assı kılmaz ata

Binem şol ağaçtan ata gidem hey dost deyu deyu.


Halvetlerde meşgul olam, daim açılam gül olam

Dost bağında bülbül olam ötem hey dost deyu deyu.


Şol bir beş on arşın bezi, kefen ederler eğnime

Dökem şol dünya donların giyem hey dost deyu deyu


Mecnun oluban yürüyem, yüce dağları bürüyem

Mum olubanı eriyem yanamhey dost deyu deyu.


Günler geçe, yıl çevrile, üstüme sinlem devrile

Ten çürüye toprak ola, tozam hey dost deyu deyu.


Yunus Emre var yoluna, münkirler girmez yoluna

Bahrı olup dost gönlüne dalam hey dost deyu deyu.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.