FANDOM


Hicab Perde. Örtü. Hâil.

Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek.

Men'etmek.

Allah ile kul arasındaki perde.

Setretmek. Gizlemek.

HİCÂB

Sözlükte "perde, örtü, iki şey arasına konan engel" anlamına gelen hicâb, bir kavram olarak, hakka ve hakikate ulaşmaya, âhiret gününde Allah'ı görmeye engel olan perde anlamına gelir. Bir hadiste ifade olunduğuna göre, Allah Teâla cennet ehline "Benden daha başka bir şey istiyor musunuz?" diye soracak, onlar da, "Yüzümüzü ağartmadın mı, bizi cennete koyup ateşten kurtarmadın mı?" diyecekler, bunun üzerine Allah perdeyi kaldıracak ve cennettekiler, o güne kadar mazhar olmadıkları en büyük nimet olarak Rab'lerine bakacaklardır (Müslim, Îmân, 297). Tasavvufta, sâlikle Hak arasında bulunan ve O'nu tanımaya (mârifet) engel olan her şeye hicâb adını verirler. (M.C.)

Hicap kelimesi Kur'ân'da 7 âyette geçmiş ve hepsi perde anlamında ancak farklı bağlamlarda kullanılmıştır. A'râf sûresinin 46. âyetindeki hicâp âhirette cennet halkı ile cehennem halkı arasında bulunan sûru, Şûrâ sûresinin 51. âyetindeki hicâp, vahyin geliş şekillerinden birini, İsrâ sûresinin 45 ve Fussilet sûresinin 5. âyetinde hicâp, mecâzî anlamda perdeyi, Ahzap sûresinin 53. âyetindeki hicâp, kapı yerine kullanılan perdeyi, Sâd sûresinin 32. âyetindeki hicâp, gün sonunda güneş ışığının batmasını ve perdelenmesini ifade etmektedir.

Türkçe'de "hicap", utanma ve sıkılma anlamında kullanılmaktadır. (İ.K.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Hicap
</table>

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Perde. Örtü. Hâil.

Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek. Men'etmek. Allah ile kul arasındaki perde. Setretmek. Gizlemek

Nuvola apps bookcase Köken"Nuvola apps bookcase Köken"

Balance icon Eş Anlamlılar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.