Hicap


Ben ol yâri sevdiğim nice ir gizleyebilem

Gönlüme sığmaz nideyim meğer râzım ile diyem.


Dilim tutup yürüdüğüm yadlığıma delil imiş

Yakam yadlık perdesini hicâbımı ben giderem.


Onun ile ahvâlimi âlemlere bildireyim

Çağırıban muştulayım âlemi üstüme derem.


Aşıkların gönlü gözü ma'şuk dapa gitmiş olur

Gönlüm ile kavletmişem bâşed ki Ma'şuka erem.


Canım kurban kılar idim canı kabul kılar ise

Kaçan ise ölüserem niçin böyle diri duram.


Şükrâne canım üstüne ben dost için ölür isem

Ölmek lâzımdır kamuya ben ölümden kanca varam.


İlm ü amel sözü değil Yunus dili söylediği

Dil ne bilir dost haberin ben dost ile nice irem.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.