FANDOM


Hicap Nedir


Sen hod bize bizden yakın görünmezsin hicab nedir

Çün aybı yok görklü yüzün üzerinde nikab nedir.


Sen ayıttın ey pâdişah,”yehdillâhü limen yeşâ

Şerikin yok senin ey şâh suçlu kimdir itap nedir.


Levh üzere kimdir yazan,azdıran kim,kimdir azan

Bu işleri kimdir düzen,bu suale cevap nedir.


Rahimdürür senin adın rahimliğin bana dedin

Mürşidlerin muştuladıtaknetu hitap nedir.


Bu işleri sen bilirsin,sen verirsinsen alırsın

Ne kim kıldım çün bilirsinya bu soru hisap nedir.


Hani bu mülkün sultanı,bu ten ise hani canı

Bu göz görmek diler onu bu merhuma meab nedir.


Yunus bu göz onu görmez,görenler hodhaber vermez

Bu menzile akıl ermez,bu koduğun serap nedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.