FANDOM


Hicr Suresi/1-15-Hicr Suresi/Elmalı/1-15 Hicr Suresi/16-25 Hicr Suresi/26-44-Hicr Suresi/Elmalı/26-44
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Hem onu her «şeytanir racîm»den hıfz ettik
Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.
And verily in the heaven We have set mansions of the stars, and We have beautified it for beholders.
Ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir şihab ta'kıb etmektedir
Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk.
And We have guarded it from every outcast devil,
Arzı meddettik ve ona ağır baskılar bıraktık ve onda mevzun her şeyden bitirdik' hem sizin için
Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.
Save him who stealeth the hearing, and them doth a clear flame pursue.
hem sizin razikı olmadığınız kimseler için onda geçimlikler husule getirdik
Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik.
And the earth have We spread out, and placed therein firm hills, and caused each seemly thing to grow therein.
Hiç bir şey yoktur ki bizim yanımızda hazineleri olmasın, fakat biz, onu ancak ma'lüm bir mıkdar ile indiririz
Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık.
And We have given unto you livelihoods therein, and unto those for whom ye provide not.
Bir de aşılayıcı rüzgârlar gönderdik de Semâdan bir kadrile bir su indirip sizi onunla suvardık, onu hazînelerde tutan siz değilsiniz
Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz, onu ancak ihtiyaca göre, belli ölçülerde veririz.
And there is not a thing but with Us are the stores thereof. And We send it not down save in appointed measure.
Her halde biz, mutlak hem bir hayat veririz hem öldürürüz, hepsine vâris de biziz
Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz.
And We send the winds fertilizing, and cause water to descend from the sky, and give it you to drink. It is not ye who are the holders of the store thereof.
Kasem olsun ki içinizden öne geçmek istiyenler de ma'lûmumuz, geri kalmak istiyenler de ma'lûmumuz
Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de biziz.
Lo! and it is We, even We, Who quicken and give death, and We are the Inheritor.
Ve hakıkat rabbın o, onları hep haşredecek, hakıkat o, hakîmdir, alîmdir
Andolsun ki biz, içinizden İslâm'da öne geçmek isteyenleri de biliriz, geri kalmak isteyenleri de biliriz.
And verily We know the eager among you and verily We know the laggards.
Filhakika biz insanı bir «salsâl» den, mesnun bir balçıktan yarattık
Şüphesiz Rabbin O'dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir.
Lo! thy Lord will gather them together. Lo! He is Wise, Aware.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Hicr_Suresi/16-25?oldid=136125" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.