FANDOM


Hicr Suresi/26-44-Hicr Suresi/Elmalı/26-44 Hicr Suresi/45-60 Hicr Suresi/61-79-Hicr Suresi/Elmalı/61-79
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Elbette müttekıyler, Cennetler, pınarlar içinde
Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.
Lo! those who ward off (evil) are among gardens and water springs.
Girin onlara selâmetle emîn emîn
Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin" denir.
(And it is said unto them): Enter them in peace, secure.
Sinelerindeki kînleri soymuşuzdur da ıhvan olarak köşkler üzere karşı karşıya otururlar
Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar.
And We remove whatever rancour may be in their breasts. As brethren, face to face, (they rest) on couches raised.
Orada kendilerine hiç bir zahmet tokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değildirler
Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir.
Toil cometh not unto them there, nor will they be expelled from thence.
Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm
Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.
Announce, (O Muhammad) unto My slaves that verily I am the Forgiving, the Merciful.
Bununla beraber azâbım da azâbı elîm
Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır. Bunları geçmişten bazı örneklerle açıklamak üzere:
And that My doom is the dolorous doom.
Hem onlara İbrahimin müsafirlerinden bahs et
Hem o kullara, İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
And tell them of Abraham's guests,
O vakıt ki yanına girdiler de, selâm dediler, biz dedi: sizden cidden korkuyoruz
Hani melekler, İbrahim'in yanına girdikleri zaman, "selam" demişler, İbrahim de onlara: "Biz sizden korkuyoruz" demişti.
(How) when they came in unto him, and said: Peace. He said: Lo! we are afraid of you.
Korkma, dediler: biz sana alîm bir oğul tebşir ediyoruz
Melekler: "Korkma! Gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler.
They said: Be not afraid! Lo! we bring thee good tidings of a boy possessing wisdom.
Benimi, dedi: tebşir ettiniz? Bana ihtiyarlık gelib çatmışken, artık beni ne suretle tebşir edersiniz?
İbrahim dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelmişken, beni mi müjdeliyorsunuz, neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz?"
He said: Bring ye me good tidings (of a son) when old age hath overtaken me? Of what then can ye bring good tidings?
Seni dediler: emri hakkile tebşir ettik, onun için ümidi kesenlerden olma
Melekler: "Seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma!" dediler.
They said: We bring thee good tidings in truth. So be not thou of the despairing.
Rabbının rahmetinden, dedi: sapkınlardan başka kim ümidi keser?
İbrahim dedi ki: "Rabbimin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?"
He said: And who despaireth not the mercy of his Lord save those who are astray?
Ey mürseller, dedi: bunu müteakıb me'muriyyetiniz nedir?
"Ey elçiler! Başka ne işiniz var?" dedi.
He said: And afterward what is your business, O ye messengers (of Allah)?
Haberin olsun dediler: biz mücrim bir kavme gönderildik
Melekler şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için gönderildik.
They said: We have been sent unto a guilty folk.
Ancak ali Lût müstesna biz onların hepsini behemehal kurtaracağız
Ancak Lût ailesi müstesnâdır. Biz, onların hepsini muhakkak kurtaracağız.
(All) save the family of Lot. Them we shall deliver everyone,
Ancak karısını takdir ettik o muhakkak kalacaklardandır
Yalnız Lût'un karısı müstesnâ, çünkü onun helak edilenlerle birlikte yok edilmesini takdir ettik.
Except his wife, of whom We had decreed that she should be of those who stay behind.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Hicr_Suresi/45-60?oldid=136131" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.