FANDOMFlag of Turkey Hilvan, Türkiye
Bilgiler
İlçe nüfusu 40.776 (2008)[1]
Yüzölçümü 1.278 km²
Koordinatlar
İl plaka kodu 63
Yönetim
Ülke Türkiye
Coğrafi Bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi
İl Şanlıurfa
Kaymakam Çoşkun Açık
Belediye başkanı Aslan Ali Bayık (Saadet Partisi)
Website [http://www.hilvan.bel.tr www.hilvan.bel.tr]

Hilvan, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Tarihi Edit

1820 yılında Hacı Musa diğer adı kabile olarak Seymenler isminde bir kürt aşireti reisi, aşireti ile birlikte Uluyazı (Hoşin) köyünden göç ederek harabe halinde bulunan Karacürün'e (Hilvan) yerleşmiştir.Bu aşiret Ankara kökenlidir.Karşılıklı iskan yasası neticesinde yöremizden kürtler haymanaya oradanda Türkmenler bu yöreye iskan edilmişlerdir. Bu aşiret zamanında köy meydanında bulunan Karadibek taşından dolayı bu anlama gelen Karacürün (Curnereş) ismi verilmiştir. Daha sonra çevreden gelen başka aşiretlerin birbirleriyle kaynaşmasıyla büyümüştür. Karacürün, Siverek ilçesine bağlı olan Uluyazı nahiyesine bağlanmıştır. Karacürün'ün konumu itibariyle Uluyazı nahiyesine göre daha çok gelişmesi, nahiye ve köylerin buraya bağlanmasına sebep olmuştur. 1926 yılında Şanlıurfa iline ilçe merkezi olarak bağlanarak Hilvan adını almıştır. Hilvan ismini, Gölcük yoluna 5 km mesafede halen Hilvan olarak anılan, ancak yeni ismiyle Balkı olarak bilinen köyden almaktadır. Balkı (Hilvan) köyünde çok eski medeniyetlere dayanan birçok tarihi kalıntı ve harabeler mevcuttur. Ancak bu harabelerin hangi dönemden kaldığı konusunda hiçbir araştırma mevcut değildir. Uluyazı (Hoşin): en eski yerleşim yerlerinden biri olan hoşin dinine son derece bağlımüslim okumaya meraklı bilge insanların yaşadığı bir yerleşim birimidir köyün büyük bölümü atatürk barajı yapılırken nehir suları altında kaldı.

Kaynakça Edit

Dış bağlantılar Edit

Şablon:Şanlıurfa ilçeler Şablon:Şanlıurfa-taslak

cbk-zam:Hilvan

de:Hilvan en:Hilvan fr:Hilvan ku:Curnê Reş mrj:Хильван ru:Хильван sw:Hilvan


Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde, Urfa'daki Kızıl Camii - MaxiHayaT.NetEdit

buradan da Bozova yakınındaki Titriş Kervansarayı Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Urfadaki Kızıl Camii Karacurun (Hilvan) Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, ... www.maxihayat.net › ... › Şanlıurfa - Cached - SimilarTürklerde kültür örneği,İzol Aşireti ve yerleştiği Köyleri ...

10 Eki 2010 – Örnek: Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Çapakçur Beyleri ... Hilvan ilçesi Forro Köyü bu köy BOZAN BEYLERİ mensuplarıdır. Malatya ...


Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Hilvan Edit

EÇS/7/95 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt [1]Evliya Çelebi EÇS/7/97

Evvelâ doğu tarafında (Dokuzolam) adlı temiz suyu, at­lar ile geçtik. Bu Demavendi Elvend nehri Cemcenab dağın­dan çıkup, Diyâle nehrine karışır. Oradan Şattülarab'a akar. Onu geçüp, yine doğuya gidip, Hilvan'a vardık. Bu şehrin yapıcısı Osmanlılardan Süleyman Handır. Sonra Timur ha­rab etmiştir. Hâlâ Bağdad toprağı hududunda has kasabadır. Buradan yine doğu tarafa giderek meşhur Kazvin şehrine geldik. EÇS/7/95 EÇS/7/96

Eski Kazvin şehri:

Müdekkik Rum tarihçileri ve anlayışlı nüktecilerin söz­leri üzere Hallikân tarihinde, Târih-i Avan da, Târih-i Hatat da, Takvim-ül-Büldan da bu şehrin isimlerini yazmışlardır. İlk ismi Kazvin'dir. Amma Acem zarifleri (Kazbin) derler. Pars nâzikleri (Gazvin) derler. Acem Tülünklüleri, (Kaz-min), Arab şâirleri (Gazmin) şehri, Horasanlılar, (Karmin kasabası), Hind lisanında (Kazımin) derler. Moğol dilinde (Kazmon) denir.. Hülâsa şehir eski olduğundan muhtelif dillerde her birinde başka bir isimle anılır. İlk yapıcısı, Acem

müverrihlerinin sözüne göre tufandan sonra Hazret-i Nuh Aleyhisselâmdır. (Nuh âyende) yâni Nihavendi yaptığı yer­de oğlu Yâles, bu şehri yapıp, Yâfes demişlerdir ki, hâlâ İb­ranî dilinde adı Yâfes'dir. Buhtunnasır, bu ülkede çıkıp, Haz­ret-i Yahya Aleyhisselâm kanını istemek için Benî İsrail üzerine gidüp, Şam-ı, Beni Kenan'ı ve Safed şehrini, Taberistan şehrini, Askalan şehrini, Filistin toprağını, Hâşan şeh­rini hep harab ve yabap edüp, nice kerre yüzbin Yahudi ka­nı dökmüştür. Hazret-i Danyal'i de Safed şehrinde bulup, onu da yakalayıp, esir etmiştir. Tükenmez ve hesabına kul­ların aklı ermeyecek kadar çok ganimet mal ile dönüp, bu Kazvin şehrine gelmiştir. Bu kadar ganimet malı ile Kazvin şehrini (Yâfes Nebî makamıdır) diye o kadar imar etmiştir ki, Hemedan, Dergezin, Hilvan şehirleri bu Kazvin şehrinin birer mahallesi imiş. Günahı söyleyenin boynuna...


Sonra Buhtunnasır (Allah'a hamd olsun, Hazret-i Yah­ya'nın kanını Yahudi kanından aldım) diye Hazret-i Dan­yal'i azad edüp, iman getirüp, bir büyük kilisede Danyal ne­biyi kadı yapar. Hâlâ Kazvin ahalisi o kanaattedirler ki, Hazreti Danyal ziyaret yeri olan Kazvin şehri kenarında gö­mülü olup, Hemedan şehri peygamberler makamı ve Arz-ı Mukaddestendir derler. Arz-ı Mukaddes olsa uzak olmaya,. Amma bu zayıf kul, (Evliya), Haznet-i Danyal'i Adana şehri yakınında Tarsus kalesi içinde Âl-i Abbas yapısı bir binada gömülü bilirim. Hâlen ziyâretgâhdır. Sonra Buhtunnasır rnürd elur.. Danyal kilisesine gömülmüştür. Hulâgû, Bağdad şehrinde Abbasilerden El Mu'tasım Billâha giderken Kazvin şehrini harab etmiştir.

Sonra Irak şahlarından Erdişir Babik imar etti. Sonra yine Timur 791 (1388) tarihinde harab edüb, Bağdad'a mâ­lik olmuştur. Sonra yine Şirazlı Şâh İmadüddin öyle imar etmiştir ki, Buhtunnasır'm baht ve rahatını unutturup, Irak şahları payitahtı eyledi. Nihayet Süleyman Han, (Fetahnel Irak) tarihinde 941 (1534) tarihinde Bağdaa'ı letheamce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.