FANDOM


Hizb-i Azam Duası

Hizb-i Azam Duası

Hizbü'l Hasîn - İmam Gazâlî (kaddesallahu sırrahu)

Hizbü'l Hasîn - İmam Gazâlî (kaddesallahu sırrahu)

Gerçek iman şartıyla Kul ile Allah arasında Sevgi Bağı,zikir ve dualardır.Kula gelen feyz,Onun yalvarışı nisbetindedir.İşte buna Sevgi Bağı deriz.Eğer bu bağ zayıf olursa Feyz de zayıf olur.Evlad ve kardeşlerimizin bu bağa ihtimam göstermelerini dileriz. Tevfik Allah Teala'dandır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.