FANDOM


Bakınız.

D - Drive dan word olarak indirme linki http://www.hizmetvakfi.org/risaleinur/Portal:RNK . RNK . BSN . Risale-i Nur Külliyatı: RNK/Tercümeleri. RNK/English . RNK/Arabi .RNK/Azerice
TARİHÇE-İ HAYAT. SÖZLER . Küçük Sözler. MEKTUBAT . LEM'ALAR . ŞUALAR . ASÂ-YI MUSA - HUTBE-İ ŞAMİYE . İŞARATÜ’L-İ’CAZ - SÜNUHAT - TULÛAT - MÜNAZARAT .MESNEVÎ-İ NURİYE .MEYVE RİSALESİ . GENÇLİK REHBERİ .HANIMLAR REHBERİ. HİZMET REHBERİ. SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ . ZÜLFİKAR . İMAN VE KÜFÜR MUVAZENELERİ
Lahikalar: Kastamonu Lâhikası .BARLA LÂHİKASI . Emirdağ Lahikası-I . Emirdağ Lahikası-II
Eski Said Dönemi Eserleri (Makalat; İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Said Nursi; Nutuk; Bediüzzamanın Selanik'de Hürriyete Hitabı. Münazarat; Münazarat/İlk Baskı Hutbe-i Şamiye; Deva’ül-Yeis Zeylinin Zeyli; Nokta; Hutuvat-ı Sitte; Sünuhat; Rumuz; Şuaat-ı Marifetü’n-Nebi; Tuluat; İşarat; Hakikat Çekirdekleri I ve II; Lemaat)
RNK/Fihrist .
Fihriste-i Mektubat . Sözler/Fihrist.
RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli
WORDS. THE FIRST WORD/English&Turkish for students Nur Külliyatı Okuma Konu fihristli: http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/ Risale-i Nur Cep/Web indir: http://www.nurunsozu.com/ Risale-i Nur Dersi Videoları (Altyazılı): http://www.youtube.com/user/nurvideosu Risale-i Nur Kütüphanesi: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.feyyaz.risale_inur Risale-i Nur Enstitüsü: http://www.risaleinurenstitusu.org/ Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar): http://www.koprudergisi.com/ Risale-i Nur Videoları Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/bookmarks/nurvideolari Risale-i Nur Külliyatı'nı mp3 formatında Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/details/sesli-risale-i-nur-kulliyati-mp3 RNK/Ekolleri RNK/Ansiklopedik bilgiler Necmettin Şahiner BSN/Matematik

Hizmet Rehberi dersanede hazırlandı. Zübeyir Gündüzalp: “Bunu Külliyattan derleme yaparak hazırlıyoruz, Hüseyin Kardeş” demişti

Hüseyin Filiz, 1938 senesinde Afyon’un Dinar İlçesinde dünyaya gelmiştir. 1948’de on yaşında iken ailesiyle birlikte Nazilli’ye hicret ederler.

Bediüzzaman Hazretlerine bir ziyareti vardır.

Hüseyin ağabey tam bir sene önce 11 Kasım 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhum ağabeyimizi rahmetle anıyor, bu vesileyle tarihe ışık tutacak bir hatırasını paylaşıyorum…

ZÜBEYİR AĞABEYLE NAZİLLİ DERSANESİNDE BERABER KALDIM

1960 yılında askerden geldim. O sırada Nazilli dersanesinde nöbetçi olarak ben kalıyordum. Bekârım daha o zaman, ama berber olarak çalışıyorum.

1963 senesi olacak Zübeyir ağabey geldi Nazilli’ye.

Ahmed Feyzi Kul ağabeyin kardeşi Mehmet Emin Kul ağabey getirmişti. Tabi ben baştan, kimdir bu zat bilemedim. Dediler: “Bu Zübeyir’dir… Üstadın yanında on sene hizmet etmiş…” Mehmet Emin Kul ağabey: “Bu Zübeyir ağabey biraz burada, dersanede kalacak” dedi.

Zübeyir ağabey Nazilli’de tam 45 gün kaldı… Dersanede beraber kaldık yani. Artık niçin geldi bilmiyorum. Bir takip mi vardı, bir şey söylemedi bana.

Fethullah Gülen Hocaefendi de kalmıştır Nazilli’de. Burada benim Sobacı Osman diye bir talebem vardır... Onun evinde on gün kalmıştı. Herhâlde 80’li yıllarda olacak…

Zübeyir Ağabey, “Hizmet Rehberi”ni beraber kaldığımız dersanede hazırladı. Hizmet Rehberi ilk defa Nazilli’de hazırlanmıştır. Malûm bu kitap Risale-i Nur Külliyatından derlemedir. Bir gün kitapları bana göstererek, “Bunu Külliyattan derleme yaparak hazırlıyoruz Hüseyin Kardeş” demişti. Dersanede yeni harflerle el yazısıyla yapraklar halinde yazıyordu. Her gün birkaç yaprak hazırlıyordu. En sonunda masaya koydu, tek tek sayfaları istif etti. Sonra onları İstanbul’a götürdü. Tab edildi İstanbul’da. Buradan ayrılırken, “İstanbul’a gideceğim demişti” bana. Hizmet Rehberi’nin en sonundaki Üstadın vefatı ile ilgili çok duygulu mektubu da burada mı yazdı onu hatırlayamıyorum. (Ömer Özcan Ağabeyler Anlatıyor–3)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.