FANDOM


  • Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak.
  • Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.
  • Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak.
  • Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.