Hu deyü çağırdım gerçek
Erlere Pirim var n'eyleyim dünya malını
Çün ki varacağım kara yerlere
Ölüm var n'eylerim dünya malını
Gönlümü gönderdim dünya dolaşa
Gökten kısmet yağıp kullar üleşe
Pirim Ali ile Hakka ulaşa
Halim var n'eylerim dünya malını
Hazret-i Ali'yi gördüm batında
Zülfikar belinde Düldül altında
Erenler yanında Pirler katında
Pirim var n'eylerim dünya malını
Gönlümü gönderdim neye erecek
Gönül ile güzel Hakkı bulacak
Hakkın divanına doğru varacak
Yolum var n'eylerim dünya malını
Pir Sultan Abdal'ım biçare fakir
Mü'min bahçesinde bülbüller şakır
Muhammed AIi'nin alnında balkır
Nurum var n'eylerim dünya malını
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.