FANDOM


HUD`A: Hile, oyun. Aldatma. Düzen. Mekir. * Bir kere aldanmak. * Herkese aldanan. Safdil.

Hud. (Hâid. C.) Büyüklük.

Çok hürmet.

Bir Peygamber ismi. Rıfk, sükun ve vakar ile muttasıf olduğu için bu Peygambere Hud ismi verilmiştir. (A.S.) Yahudilere de bu isim söylenilmiştir. Nuh tufanından sonra Yemen diyarında Hadremud civarında Ahkaf denilen yerde Ad Kavmine gönderilen Peygamber Hud (A.S.) idi.

Hud Farsça

Miğfer, baş zırhı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.