FANDOM


Hurûş-âver

Huruş Farsça

Coşma. Gürültü. şamata. Telâş.

A'ver Tek gözlü. Bir gözü kör. Yek-çeşm. (Âhirzamanda gelecek Süfyan adındaki bir zâlimden "Aver" diye rivayetlerde bahsedilmesi, sadece dünyayı görecek bir gözü olduğu ve âhireti görecek imân gözünün olmadığından kinayedir.)

Aver Farsça

Averden "getirmek" fiilinin emir köküdür, kelime sonuna getirilerek; yapan, eden, olan, veren, götüren gibi manalara sebeb olur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.