FANDOM



[[Video:Ahmet Özhan - Şehnaz Şarkı (III. Selim) - Bir Nev-civâne Dil Müptelâdır|thumb|300px|right|Ahmet Özhan - Şehnaz Şarkı (III. Selim) - Bir Nev-civâne Dil Müptelâdır]]

Beste III. Selim
Güfte:Enderunî Vasıf Bey
Makam:Şehnaz Bir nev-civâne dil müptelâdır
Hem vâre kârı cevr ü cefâdır
Versem yoluna cânım fedâdır
Nazik tabiat bir dil-rübâdır

Servi-sehîdir reftârı gûyâ
Reng-i izârı şermende zîbâ
Bir gonca-güldür yok misli hâlâ
Nazik-tabiat bir dil-rübâdır

Category:Edit

Music

Tags:Edit

*selim iii
*ottoman
*turkish music
*sultan
*padişah
*bestekarlar
*şarkı
*bir
*nevcivane
*dil
*enderuni
*enderunlu
*vasıf
*bey
*sultan composer
*müpteladır
*sultan bestekarlar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.