FANDOM


İhsan bir İslam dini terimi.

İhsan gerek Kur'an gerekse hadislerde geçen bir İslam dini terimidir. İhsan bir davranışı en güzel biçimde yapmak olarak kullanılmıştır, denilebilir. İslam genel olarak inanan kişinin ihsanla kulluk etmesini istemiş, ayrıca Kur'an'da ebeveynleri ile ilişkilerde de ihsan ile davranılması gerektiğini belirtmiştir.

İhsan terimi ünlü Cibril hadisi'nde de geçer. Bu hadiste İslam'daki vahiy meleği Cebrail (veya Cibril) kişi kılığında İslam dininin son peygamberi Muhammed'e çeşitli sorular sorar. Sorulardan birisi de "İhsan nedir?" şeklindedir. Peygamber soruyu şöyle yanıtlar "Allah'a, onu görüyormuşsun, sen onu (gözünle) görmesen dahi o seni görüyormuşcasına kulluk etmendir"[1].

Bunun dışında İslam'daki inançsal hareketlerden Sufizmde ihsan kavramı sahip olduğu genel anlamın ötesinde, daha farklı bir deruni anlayışla tanımlanmıştır.

İhsan aynı zamanda bugün günlük dilde de kullanılan bir sözcüktür. TDK ihsan sözcüğünün anlamlarını şöyle sıralar:

  1. İyilik etme, iyi davranma.
  2. Bağışlama, bağışta bulunma.
  3. Bağışlanan şey, kayra, lütuf, inayet, atıfet.
  4. Karşılık beklemeden yapılan yardım, iyilik.[2]

Referanslar Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.