FANDOM


...Amasya’nın batı tarafında 3 saat uzaklıktaki Koza Kazası (Göze Kazası)”ndada bir ılıca vardır. Ilıcaya Araplar “Hamam” derler,Ladik ve Amasya illerinde “Koze” derler (Bence bu Göze olmalı ESK),Tataristan da “Ilısı” derler, Moğol dilinde “Kevende” derler, Türkistan da”Ilıca”deniyor,Rum taraflarında “Kaynarca” adı verilir. Bosna ve Rumeli’nin bir kısmında “Yanar” derler. Fakat bu Ladik Kozesi (Ladik Gözesi]]) çok faydalıdır. Büyük çift kubbesi vardır. Kadınlar kısmı ayrıdır. Erkekler ılıcasında ona on ebadında göl gibi şafiyi havuzu vardır ki, ölü gönül görse taze can bulur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.