FANDOM


Şablon:Askeri birim bilgi kutusu Jandarma (Jandarma Genel Komutanlığı), Türkiye'de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde[1] kendisine 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yasası ile [2] 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda ve diğer yasalarda verilen görevleri yerine getiren Askeri güvenlik ve kolluk kuvvetidir. Bu alan Türkiye yüzölçümünün % 82’sini kapsamaktadır.[3]

Jandarmanın görevi emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak, diğer yasa ve nizamların kendisine verdiği görevleri yerine getirmektir.[4]

Jandarma personeli; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, askeri öğrenci, erbaş ve erler ile sivil memur ve işçilerden oluşur.[5]

Jandarma, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapmaktadır. [6]Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen hallerde Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş hallerinde gerekli olan bölümü ile Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlığı emrinde normal görevlerine devam eder. Barış durumunda emniyet ve asayiş görevlerinden dolayı İçişleri Bakanına karşı sorumlu olan Jandarma, silahlı kuvvetlerle ilgili görevleri eğitim ve öğrenim bakımından ise Genelkurmay Başkanlığı'na karşı sorumludur. [7]Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'dur.

Kuruluşu ve Amblemi Edit

Jandarma vehicle

Jandarma devriye arabası

Jandarma amblemi kurulduğu 1839 tarihinden bugüne kadar 6 defa değişmiştir. Yapılan en son değişiklik 2004 yılında bugünkü kullanılan amblemde bulunan 1846 kuruluş yılının 1839 şeklinde değiştirilmesidir. Diğer amblem değişiklikleri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. [8]

Görevleri Edit

2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu gereğince Jandarmanın Görevleri; Mülki, Adli, Askeri ve Diğer Görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.[9]

Adli görevleri Edit

 • Suç işlenmesini müteakip suç ve suçluların ortaya çıkarılması
 • Suçluların yakalanması
 • Suç delillerinin adli makamlara intikal ettirilmesi
 • Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ön soruşturmayı yapmak
 • Cezaevlerinden adliye mahkûm sevki

Mülki görevleri Edit

 • Genel emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak
 • Asayiş suçundan toplumun nasıl korunacağı hakkında halkın bilgilendirilmesi, çocukların ve gençlerin suça yönelmelerini ve suçta kullanılmalarını önleyici tedbirlerin alınması hizmetlerini yürütmek,
 • Asayiş suçları hakkındaki bilgi ve istatistikleri değerlendirmek, suç analizi yapmak veya yaptırmak ve bunları değerlendirerek asayiş suçlarının önlenmesi için suçla mücadele yöntemlerini belirlemek.
 • Suç işlenmesini önleyici faaliyetleri yürütmek.
 • Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki
 • Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinin dış koruması

Askeri görevleri Edit

 • Askerî kanun ve nizamlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen görevlerdir.

Diğer görevleri Edit

 • Mülki, adli ve askeri görevler dışında kalan, kanun ve nizamlar ile emir ve alınan kararlar doğrultusunda ifa edilmesi gereken, tesis ve şahıs koruması ile nakil emniyeti gibi görevlerdir.

Birimler Edit

 • Karargah ve bağlı birlikleri
 • Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı
  • Mülki Teşkilata tabi Olmayan Jandarma birlikleri
   • Jandarma Komando Birlikleri
   • Jandarma Havacılık Birlikleri
   • JİHİDEM
  • Mülki Teşkilata tabi olan Jandarma birlikleri
   • Jandarma Bölge Komutanlıkları
   • İl Jandarma Komutanlıkları (alay seviyesinde)
   • İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları
   • Jandarma Karakol Komutanlıkları
   • Jandarma Koruma Birlikleri
   • Jandarma Asayiş Komando Birlikleri
   • Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları
   • Jandarma Çevre Koruma Timleri
   • Jandarma Çocuk Merkezleri
   • Atlı Jandarma Birlikleri
   • Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri
   • Jandarma Asayiş Bot Komutanlıkları
   • Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri
   • Ceza İnfaz Kurumu Koruma Birlikleri
   • Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı
 • Sınır Birlikleri
 • Jandarma Eğitim Komutanlığı
 • Jandarma Okullar Komutanlığı
 • İdari ve Lojistik Destek Birlikleri

Araçlar Edit

Türk Jandarması
Zırhlı personel taşıyıcılar
323BTR-60PB (8x8)
35RN 94 (6x6)
250+Otokar Akrep (4x4)
200+Otokar Cobra (4x4)
60Dragoon 300 (4x4)
25Condor (4x4)
35UR416 (4x4)
200Cadillac V150/S (4x4)
300+Shorland S55 (4x4)
47Sisu Nasu
Helikopterler
26S-70A Blackhawk
13AB-205
18Mi-17 IVA

Jandarma Genel Komutanları Edit

Ana madde: Türk Jandarma Genel Komutanları listesi

Uzman Jandarma Rütbeleri Edit

Kaynakça Edit

Dış bağlantılar Edit

Wikimedia Commons'ta:
Jandarma (Türkiye) ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.

Şablon:Türk Silahlı Kuvvetleri

en:Turkish Gendarmerie
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.