FANDOM


Dış linklerEdit


Giriş


26 HAZİRAN 1973 tarihinde kabul edilen 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesine göre; otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.

Kimlik Bildirme Kanununun uygulanması ile ilgili yönetmelikte 8 EKİM1999 da yapılan değişiklikle konulan birinci ek maddeye ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 inci maddesinde sayılan tesislerden; otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ve yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseseleri, KONAKLAMA YERİ KAYIT DEFTERİ (Form:7)’ nde yer alan bilgileri günlük bilgisayar çıktısı almak ve çıktıları sorumlu işleticiye onaylatıp beş yıl süreyle muhafaza etmek kaydıyla, İçişleri Bakanlığının ve ilgili diğer Bakanlıkların da görüşünü alarak özelliklerini tespit edeceği bir bilgisayar programında tutabilmeleri hükme bağlanmıştır. Bu yerlerdeki bilgisayar çıktıları KONAKLAMA YERİ KAYIT DEFTERİ (Form:7) yerine geçer. Tespit edilecek bilgisayar programı günün şartlarına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak tespit usulüne uygun olarak değiştirilebilir.

2 MART 2001 tarih ve 24384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2'nci maddesinde sayılan tesislerden otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ile yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseselerinin, idarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli altyapıyı hazırlamasıyla birlikte 10.01.2001 tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmaları ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamaları gerektiği kararı alınmıştır.

Bu kapsamda; Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan geçici ikamet yerlerinde konaklayanlara ait bilgilerin alınarak sorgulanabileceği bir sistem oluşturulması maksadıyla Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) 2006 yılındaki test çalışmalarını müteakip 2007 yılından itibaren faaliyete geçirilmiştir.


Daha kolay anlaşılması için bundan sonra aşağıdaki tanımlar kullanılacaktır:

Tesis  : 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2'nci maddesinde sayılan tesislerden otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ile yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseseleri.

Müşteri : 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında tesislerde geçici olarak konaklayan kişiler.

Personel: Tesislerde çalışan kişiler.Tesislerde Bulunması Gereken Donanım ve Yazılımlar

Bilgisayar  : Yasa kapsamında tesisler tarafından temin edilmelidir. Marka, model veya konfigürasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. (VS.NET platformunda yazılmış lokal programı kullanacak olanlar Microsoft Windows 2000 veya üzeri işletim sistemi kullanması gerekmektedir.)

İnternet Bağlantısı : Yasa kapsamında tesisler tarafından temin edilmelidir. Servis sağlayıcı, bağlantı şekli zorunluluğu yoktur. KBS programının üzerinde bulunduğu bilgisayarın internet bağlantısı olması gerekmektedir.

Tesis Otomasyon Programı  : İLERİDE AÇIKLANAN BELLİ KOŞULLARDA GEREKLİ OLUP KESİNLİKLE ZORUNLU DEĞİLDİR.

Tesislere Ücretsiz Sunulan Yazılımlar

Tesislerin bilgileri iletmede kullanacakları yazılımlar Jandarma Genel Komutanlığı (J.Gn.K.lığı) tarafından hazırlanarak ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Farklı maksatlarla kullanılan biri lokal, diğeri web tabanlı olmak üzere iki ayrı yazılım geliştirilmiştir:

KBS Lokal Uygulaması  : Tesis tarafından müşteri bilgilerinin günlük gönderilmesi için hazırlanmış yazılımdır. Tesis tarafından internetten ücretsiz olarak indirilerek bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

KBS Web Uygulaması  : Tesis tarafından tesis temel ve personel bilgilerinin giriş ve güncellemesi için hazırlanmış web tabanlı uygulamadır. Tesis, yetkili kullanıcı ve şifre ile internetten ulaşabilmektedir.


Şekil - 1Genel İş Akışı

1. Tesis tanımı

    Yetkili kullanıcı tarafından sorumluluk sahaları içerisinde bulunan tesislere ait temel bilgiler sisteme kaydedilerek, tesise ait kullanıcı kodu ve şifresi tanzim edilir.

2. Tesise tebligat

    Yetkili kullanıcı tarafından tesis sorumlusuna, KBS kapsamında sorumluluklarını, tesis kodunu, şifresini ve veri gönderiminde kullanacağı ücretsiz programın kurulumu ile ilgili bilgi imza karşılığı tebliğ edilir.

3. Tanıtım ve eğitim toplantısı

    Yetkili kullanıcı tarafından, ilk defa sisteme dahil olacak tesisin çok olması durumunda, tesis yetkilileri ile sistem hakkında toplu olarak tanıtım ve eğitim toplantısı düzenler. 

4. Tesisin gerekli hazırlıklarını tamamlaması

    Tebliğ yapılan tesis;

· Eğer yoksa öncelikli olarak internet bağlantısı olan bir bilgisayar edinir,

· Daha sonra kendisine bildirilen web adresinden ücretsiz olan uygulamayı kendi bilgisayarına indirerek, kurulum talimatına uygun kurar,

· Müşteri bilgilerini tutmak için kullandığı bir program varsa, o program vasıtasıyla istenen formata uygun XML veya XLS tipi dosya hazırlama için gerekli hazırlıklarını tamamlar,

· Kayıt işlemi yapan ön büro çalışanlarına, bilgilerin tam ve eksiksiz girilmesi için gerekli eğitimi verir,

· Personel bölümünde görevli yetkililere personel bilgilerinin web tabanlı olarak girileceği bölüm hakkında gerekli eğitimi verir.

5. Tesisler tarafından bilgi gönderilmesine başlanması

    Tesisler, Jandarma tarafından kendisine tanınan süre içerisinde gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra günlük veri gönderme işlemine başlarlar.

6. Tesisin geçici veya devamlı kapanması

Tesis geçici olarak kapanması sebebiyle belli süre veri göndermeyecek olduğu durumlarda, İl/İlçe J.K.lıkları yetkili kullanıcısı tarafından tesisin veri gönderim durumu kapalıya alınır. Bu sayede istatistiki bilgilerde çıkmaz.

Tesisin sürekli kapanması durumunda tesis sistemden tamamen silinir.


Tesis Kodu ve Şifre Kullanımı

1. Sisteme dahil olan her tesis için bir tesis kodu ve şifresi sistem tarafından otomatik olarak üretilir.

2. Jandarma yetkilisi tarafından tesis sorumlusuna üretilen bu tesis kodu ve şifresi imza karşılığı teslim edilir.

3. Tesis yetkilisi öncelikli olarak web uygulamasını kullanarak şifresini değiştirmek zorundadır.

4. Sistem tarafından verilen şifre, tesis tarafından değiştirilmeden lokal uygulama kullanımına izin verilmemektedir.

5. Tesis, sistem tarafından verilen şifreyi kullanarak web uygulamasına giriş yapıldığında otomatik olarak şifre değiştirme formuna yönlendirilir.

6. Şifre değiştirme formunda şifre değişimi ile beraber, şifre unutulduğunda veya kilitlendiğinde kullanılmak üzere anahtar kelime ve e-posta adresi tanımlaması da zorunlu olarak yaptırılır.

7. Tesis üç sefer üst üste hatalı giriş denemesi yaptığında kullanıcısı kilitlenmektedir.

8. Kullanıcısı kilitlenen veya şifresini hatırlayamayan tesis yetkilisi web uygulaması giriş sayfasında tesis kodunu yazdıktan sonra “Şifremi unuttum” yazan tuşu tıklayarak şifre isteme formuna gelir.

9. Burada daha önce tanımlamış olduğu anahtar kelime ve e-posta adresleri istenir. Kontrolde büyük, küçük harf duyarlılığı bulunduğundan tesis yetkilisinin daha önce tanımladığı şekilde aynısını girmelidir.

10. Anahtar kelime ve e-posta adresi doğru girildiği takdirde sistem tarafında tesise konulan kilit kaldırılmakta, yeni bir şifre oluşturulmakta ve oluşturulan yeni şifre tesisin tanımlamış olduğu e-posta adresine gönderilmektedir.

11. Tesis yetkilisi e-postasına gelen şifreyi aldıktan sonra tekrar web uygulamasından şifresini değiştirmek zorundadır.

12. Tesis yetkilisinin anahtar kelimeyi veya e-postayı da hatırlayamaması veya e-postasına gönderilen şifreyi alamaması durumunda kendisinden sorumlu olan birlikte (İl J. veya İlçe J. K.lıkları) bulunan İl/İlçe J.K.lıkları Yetkili Kullanıcısına başvurması gerekmektedir.

13. İl/İlçe J.K.lıkları Yetkili Kullanıcıları, bölgelerinde bulunan tesislerin kilitlerini kaldırmak ve yeni şifre oluşturma yetkileri bulunmaktadır.

14. İl/İlçe J.K.lıkları Yetkili Kullanıcıları talep üzerine tesise yeni şifre oluşturduğunda yeni şifre tesis yetkilisini tanımlamış olduğu e-postaya gönderilmektedir. Tesisin talebi halinde bu şifreyi daha önce belirtildiği gibi imza karşılığı da teslim edebilmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.