FANDOM


Kâfir:

Hakkı görmeyen ve örten. İyilik bilmeyen. Allah'ı inkâr eden. Dinsiz. İmanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan. Mülhid. (Arkadaş! İman, bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını te'sis eder.Küfür ise, bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, mü'minin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmaniyle bir nevi kardeşliği vardır.

Kâfirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki, dünya hayatında bazan galebe kâfirlerde olur. Ve keza kâfir, dünyada hasenatının mükâfatını (filcümle) görür. Mü'min ise, seyyiatının cezasını görür.Bunun için dünya kâfire Cennet (yani âhirete nisbeten), mü'mine Cehennemdir. (Yani saadet-i ebediyesine nisbeten). Yoksa dünyada dahi mü'min yüz derece ziyade mes'uttur, denilmiştir.Ve keza iman, insanı ebediyyete, Cennet'e lâyık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu, kalbi söndürür. Zulmetler içinde bırakır. Çünkü, iman, kabuğunun içerisindeki "lübb"ü gösterir. Küfür ise, lübb ile kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen "lübb" bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. M.N.)

KÂFİR-İ Nİ'MET Nankör. Nimeti inkâr eden.

KÂFİRANE f. Kâfire yakışır şekilde, kâfir gibi.

KÂFİRÛN Kâfirler.

KÂFİRÛN SURESİ Kur'an-ı Kerim'de 109. sure olup El-Kâfirûn da denilir.

KAFÎR: Hayvan tersi.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] İslam inancında Allah'ı varlığını inkâr eden kişi.
[2] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] acımasız kişi.
[3] [[{{{2}}}#Şablon:Halk ağzı|{{{2}}}]] Müslüman olmayan.

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Balance icon Eş Anlamlılar

[1] ateist
[2] zalim
[3] gâvur, gayrimüslim
<p style="margin-bottom: 0.5em;">Button Icon BlueSky Açıklamalar
[1] Sözük TDK'ya göre "kâfir" şeklinde yazılmalıdır, ancak yaygın olarak kafir şeklinde de yazılmaktadır.

Lupa Ünlem Edit

Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#Şablon:Şaka yollu|{{{2}}}]] Sevilen birine takılmak için kullanılan söz.

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin eş anlamlıları">Balance icon Eş Anlamlılar

[1] gâvur

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

fr:kâfir

ky:kâfir

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.