1. Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme savında bulunan kimse.
  2. Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse 
    Örnek: F. R. Atay'a bu mücadeleyi kazanacağımızı kâhinler haber vermediler. O. S. Orhon
  3. Yahudilerin din reisi.
  4. Karışık ve tahmini sözlerle gaibden haber verdiği söylenen kimse. Haberci. Falcı. (Osmanlıca'da yazılışı: kâhin)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.