.*Suht

"[ [suhtun (haramın) bitirdiği her ete en layık olan şey ateştir]] "

denilmiştir. 324Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları: 295/296. (1687)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.