FANDOM

EÇS/8/134 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/136

Bundan sonra iç ağaları geçti.


İç Ağaları alayı:


Tamamı beş yüz adet temiz, bıyıklı, şehbaz yiğitler ki, her biri Rüstem, Sam ve Neriman'a (1) meydan okur, bü­tün âletlere ve silâhlara bürünmüş fedaî süvariler, dilâver ve hünerli erler, arslan gibi yiğitler idi. Ellerinde kargı sı­rığı, bellerinde en meşhur ustaların kılıçları, oylukları al­tında (Mızrak) hazır dururdu. Bu yiğitler de atbaşı beraber selâma durdular ki, âlet ve silâhlarının parıltısı göz kamaştırırdı.

Bundan sonra:


(Mehter çahcılar alayı): gelir. Bunlar tamamen silâhlı, atlar üzerinde dokuzar kat mehterhane çalarak selâma du­rup İslâm pâdişâhının gelmesini beklediler.


Köprülü Mehmed Paşa ise Koca Sokullu gibi, bütün aza­meti ile dururdu. Eğninde samur kabanice üzerine tirkeş ve çarkap kuşak, ayağında Çerkeş fular ve şalvarı vardı. Rüzgâr sür'atli atında altın zincirli ve mürassaâ eğerler var­dı. Kendi bir benekli at üzerine Mankalya pehlivanı gibi binmiş olup, Cem mertebeli pâdişâhın gelmesini bekler..


Saadetlû padişah görülünce sağ ve sol salâm vererek


__________________


(1)Rüstem, Sam ve Neriman eski devrin meşhur bahadırları

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.