Denetim
Denetim Kurulu


Kaymakam ve denetim -Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Köy Denetim Raporu
Köy Devir Teftiş Raporu

Yenişehir'de Yardım Toplama Denetim Komisyonu
Mersin MEM okul denetim formu genelgesi
Okul Aile Birlikleri ve Denetim -Okul Aile Birlikleri Birliği Yönergesi
Kreş ve Bakım evlerinin Denetimi Yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na Geçti

Yenişehir Sağlık Grup Başkanlığı/2010 Yılı Faaliyet ve Denetim Raporu
Okul Sağlığı Denetim Formu
Sigara Denetim Ekipleri
Yenişehir Sağlık Grup Başkanlığı/2010 Yılı Faaliyet ve Denetim Raporu
Okul sağlığı ve hijyeni denetim formları
BEYAZ BAYRAK DENETİM KRİTERLERİ

Teftiş
Teftiş Kurulu
Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi
Kamu Kurumları Denetimleri
Kaymakamın Teftiş ve Denetime İlişkin Görevleri
5442 SAYILI KANUN ÇERCEVESİNDE YAPILAN DENETİMLER

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve Denetim
Kimyevi Gübre Denetim Çalışmaları

Kontrol
Kontroller Kurulu
Kontroller Derneği
Mahalli İdareler Kontrolleri

Spor denetimi
Spor Federasyonları ve Denetim Kurulları
--- YİM Standart dosya planı ve denetim

Denetim kurulları
Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu
İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları
Denetimli serbestlik müessesi
Mersin Denetimli Serbestlik Yardımlaşma Merkezi Müdürlüğü

Müfettiş Denetimi
Kontrol Denetimi
Köy Denetim Raporları
Okul Denetim Raporları
Okul denetimi
Okul Denetlemeleri
Spor Faaliyetleri Denetim Raporları
Kamu Kurumları Denetimleri

Şablon:Denetim[ d]

KÖY DENETİM RAPORU

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 31/e ve 36. maddelerine istinaden …./…./2005 tarihinde köyünde yapmış olduğum denetim sonuçları aşağıya çıkartılmıştır.


GENEL BİLGİLER :

Köyün Nüfusu :

İlçe Merkezine Uzaklığı :

Bağlı Mahalle Sayısı :

Yol Durumu :

İçme Suyu :

Kanalizasyon :

Eğitim :

Sağlık :

Elektrik :

Telefon :

Cami :

Geçim Kaynakları:

Köyde Mevcut Tesisler :

Devam Eden Yatırımlar :

Talep Edilen Yatırımlar :KÖYDES Projesi :

Diğer konular :      İş bu rapor bir örneği Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne ve bir örneği de dosyasına konulmak üzere tarafımdan iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.


                                                     Eyüp Sabri KARTAL
                                                      Kaymakam


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI

5442 SAYILI KANUN ÇERCEVESİNDE YAPILAN

DENETİME AİT RAPOR
DAİRESİ:5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 31/e ve 36 ncı maddelerine istinaden …./…./2005 tarihinde Müdürlüğünde yapmış olduğum denetim sonuçları aşağıya çıkartılmıştır.


PERSONEL DURUMU:1-İlçe Nüfus Müdürlüğünde 1 Müdür ve 3 Veri Hazırlama Kontrol İşletmenin görev yaptığı ve personelin yeterli olduğu anlaşılmıştır.

2-Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun hareket ettiği görülmüştür.

3-Personelin çalışma saatlerine uyum sağladığı ve aralarında iş bölümünün yapıldığı görülmüştür.BİNA VE YERLEŞİM DURUMU:1-İlçe Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağı içerisinde 2.katta hizmet vermektedir. Müdürlüğün yerleşiminin yeterli olduğu görülmüştür.

2-Genel temizlik tertip ve düzenin yeterli olduğu konuya özen gösterildiği görülmüştür.

3-Demirbaş eşyanın genelde yeterli olduğu, kayıtlarının yapıldığı ve listelerinin ilgili yerlere asıldığı görülmüştür.

4- İlçe Nüfus müdürlüğünün arşivinin bulunduğu, arşivin yeterli, tertipli ve düzenli olduğu görülmüştür.KAYIT VE İŞLEMLER:1-Kayıt ve işlemlerin düzgün ve düzenli olarak yürütüldüğü anlaşılmıştır.

2-01.01.2005- / /2005 tarihleri arasında saklı nüfus müracaatının bulunmadığı, kadın nüfus cüzdanı ile adet erkek nüfus cüzdanı , evlenme, adet boşanma, kayıt düzeltme, adet doğum, adet ölüm, adet diğer olaylar işleminin yapıldığı tespit edilmiştir.

3-Personelin çalışmalarında azami gayret gösterdiği ve işlerini başarı ile yürüttükleri görülmüştür.SORUNLAR:Kurumun önemli bir sonunu olmadığı ancak döşemelerinin değişmesi, boya ve badana için ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.Konu ivedilikle değerlendirilmelidir.

İş bu rapor bir örneği İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne, bir örneği İlçe Nüfus Müdürlüğüne, bir örneği de dosyasına konulmak üzere tarafımdan üç nüsha olarak tanzim edilmiştir.
                                                     Eyüp Sabri KARTAL
                                                      Kaymakam
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.