FANDOM


Küçük Kaynarca Antlaşması
İmza
- yer
21 Temmuz 1774
Kaynarca, Dobruca
İmzacı devletler 20px Rusya İmparatorluğu
20px Osmanlı Devleti
İmzalayan Petro Rumyantsev
Muhsinzade Mehmed Paşa
Müzakereciler:
Nikolay Repnin
Ahmed Resmî Efendi
İbrahim Münib Efendi
Dilleri Rusça, Osmanlıca, İtalyanca
Web sitesi Rusça tarihi belgeler

Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşına son veren ve Osmanlı Devletinde önemli toprak kayıplarına yol açan antlaşmadır. Güney Dobruca’daki Küçük Kaynarca kasabasında imzalandığından bu adı almıştır.

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Edit

Ana madde: 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı

Osmanlı ordusunun, 1773’te Ruslara karşı kazandığı Rusçuk, Silistre ve Varna zaferlerinin intikamını isteyen Çariçe II. Katerina, Tuna ordusunu takviye etmişti. Başkumandan Mareşal Petro Rumyantsev, Osmanlı ordusunu, merkezinde muhasara için Şumnu’ya doğru hareket etti. Bu sırada rahatsız olan Vezîr-i âzam ve Serdâr-ı ekrem Muhsinzade Mehmed Paşa, düşmanı karşılamak üzere Yeniçeri Ağası Yeğen Mehmed Paşa kumandasında bir kuvvet sevk ettiyse de, bu kuvvetler Kozluca’da mağlup oldu. Rumyantsev’in, bu başarıdan sonra Şumnu önlerine gelip Varna yolunu kesmek suretiyle, Osmanlı ordusunu iâşe ve mühimmattan mahrum etmesi, askerin dağılmasına yol açtı ve orduda on iki bin kişi kaldı. Yanındaki az sayıdaki kuvvetle mukavemet etmenin bir fayda sağlamayacağını anlayan Serdâr-ı ekrem mütareke istemek zorunda kaldı. Sadrazam kethüdâsı Ahmed Resmî Efendi, nişancı rütbesi ile birinci, Reîsül-küttab İbrâhim Münib Efendi de ikinci murahhas tayin olunarak, 12 Temmuz 1774’te Şumnu’dan hareketle Balya Boğazına yakın Küçük Kaynarca kasabasına geldiler. Ruslar tarafının murahhası,General Nikolay Repnin idi. Mareşal Rumyantsev mütareke kabul etmeyerek birinci sulh müzâkeresinde esasları iki tarafça kabul edilmiş olan esaslara göre derhal sulh akdini istediğinden, mecburen teklif kabul olunup, iki günde ve iki celsede antlaşma imzalandı.

Rus başkumandanı, sulh görüşmesi yapabilmek için başlangıçta Kılburun, Kerç ve Yenikalenin Ruslara terkini şart koydu. Osmanlı murahhasları, bütün fırsatların elden çıkması ve kendilerine zaman verilmemesi üzerine, Rus isteklerini çaresiz kabul ettiler.

Antlaşmanın koşulları Edit

Dosya:Treaty of Küçük Kaynarca1.jpg

17 Temmuz 1774 tarihinde imzalanan ve henüz tahta yeni çıkan I. Abdülhamit tarafından tasdik edilen, yirmi sekiz maddelik bu antlaşmaya göre[1] :

 1. Kırım Hanlığı'yla Kuban ve Bucak Tatarları siyâsî bakımdan müstakil olup, ancak dînî işlerinde Hilafet makamına tâbi olacaklardır.
 2. Kılburun, Kerç, Yenikale ve Azak Kalesi'yle Dinyeper (Özi) ve Buğ (Aksu) nehirleri arasındaki arazi, Rusya’ya terk edilmiş ve Aksu hudut kabul edilmiştir.
 3. Ruslar tarafından işgal edilen Besarabya, Eflak, Boğdan ve Gürcistan ülkeleriyle Akdeniz adaları Osmanlılara iade olunacaktır.
 4. Rus ordusu, Bulgaristan’da Tuna’nın sağ sahilinden, bir ay içinde sol sahiline çekilecektir.
 5. Babıali, İmparatorlukta Hristiyan diniyle kiliselerini, daimî surette himaye edecektir.
 6. Rus sefirlerinin, Eflâk ve Boğdan vaziyetleri hakkındaki müracaatları dikkate alınacaktır. (Bu madde mucibince memleketin işlerinde Rus müdahalesine devamlı açık kapı bırakılmış oluyordu.)
 7. Rus ticaret gemileri, Karadeniz’le Akdeniz’de hareket serbestisine sahip olacak ve istedikleri zaman boğazlardan geçebilecekler ve Osmanlı limanlarında kalabileceklerdi. Böylelikle Karadeniz bir Türk gölü olmaktan çıktı.
 8. Ruslar İstanbul'da elçilik bulundurabilecek ve Balkanlarda konsolosluk bulundurabileceklerdi. Bu da Rusların Panslavizm politikasına zemin hazırlamıştır.
 9. İngiltere ile Fransa'ya verilen kapitülasyonlar, Rusya’ya da aynen tanınacaktır.
 10. Osmanlı Devleti, savaş tazminatı olarak, üç senede ve üç taksitte, Rusya’ya on beş bin kese akça verecektir. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödemiştir.
 11. Orta Kuzey Kafkasya'da Osmanlı Devleti ile Rusya arasında tarafsız bir bölge olan Kabartay ya da Kabardiya, Rusya'ya ilhak edildi.

Antlaşma olmasa bile sonuçları Edit

Osmanlı Devleti, arazi itibariyle fazla kayba uğramamakla beraber, Rusların Eflak ve Boğdan’a karışmaları, istedikleri yerlerde konsolosluk açabilmeleri ve Ortodoksların hâmisi sıfatını takınmaları gibi maddeler sebebiyle, zayıf anlarında, devamlı olarak bu devletin saldırılarına mâruz kalmıştır.

Ayrıca bu antlaşmayla Kırım'a özerklik verilmesi Rusya'nın sonradan Kırım'ı egemenliği altına alması için bir atlama taşı oluşturmuştur. Nitekim Rusya bu antlaşmanın imzalanmasından 9 yıl sonra Kırım'ı topraklarına katmıştır.

Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Küçük Kaynarca Antlaşması

Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti;

 • Dünyanın sayılı devletlerinden biri olma özelliğini yitirmiştir.
 • Uluslararası saygınlığını kaybetmiştir.
 • Yüzyılın en ağır antlaşmasını imzalamıştır.
 • Karadeniz'de yüzyıllardır devam eden egemenliğini kaybetmiştir.

Kaynaklar Edit

Şablon:Osmanlı Antlaşmaları Şablon:Antlaşma-taslakbe:Кючук-Кайнарджыйскі дагавор, 1774 bg:Договор от Кючук Кайнарджа ca:Tractat de Küçük Kaynarca de:Friede von Küçük Kaynarca el:Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή en:Treaty of Küçük Kaynarca es:Tratado de Küçük Kaynarca fr:Traité de Küçük Kaynarca he:הסכם קוצ'וק קאינרג'ה hu:Kücsük-kajnardzsi béke it:Trattato di Küçük Kaynarca ja:キュチュク・カイナルジ条約 ka:ქუჩუკ-კაინარჯის საზავო ხელშეკრულება lv:Kučuk-Kainardžas līgums nl:Verdrag van Küçük Kaynarca no:Küçük Kaynarca-traktaten pl:Traktat w Küczük Kajnardży pnb:معاہدہ کوچک کناری pt:Tratado de Küçük-Kainarji ro:Tratatul de la Kuciuk-Kainargi ru:Кючук-Кайнарджийский мирный договор sr:Кучуккаинарџијски мир sv:Freden i Kutschuk-Kainardji uk:Кючук-Кайнарджійський мирний договір ur:معاہدۂ کوچک کناری

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.