FANDOM


SAVE 20200120 222140

Zulmü helal saymak küfürdür

Bakınız

D. Küfür. Küfr. Tekfir. Tekfur. Kafir. KAFÎR Kafirun Suresi. Kafirun Suresi/Elmalı Orijinal Kafirun Suresi/1-6. Kafirun Süresi/VİDEO. Kafirun Suresi/Elmalı

KÂFİREdit

Bir şeyi örtmek, perdelemek, gizlemek, uzak durmak ve nimete nankörlük etmek anlamlarındaki "k-f-r" kökünden türeyen kâfir, sözlükte, bir şeyi örten, gizleyen ve nimete, iyiliğe nankörlük eden demektir.

Bu kelimenin asıl anlamı bir şeyi örtmek, gizlemektir. Bu sebeple, gündüzü örtüp gizlediği için geceye, tohumu toprağa gömdüğü için çiftçiye ve kılıcı örttüğü için kınına kâfir denmiştir.

Din ıstılahında Edit

Din ıstılahında ise, Hz.Peygamberi ve onun Allah'tan getirdiği kesinlikle sabit olan şeyleri yalanlayan, tevatür yoluyla bize ulaşmış bulunan hükümlerden birini ya da bir kaçını inkâr eden kişiye kâfir, bu eyleme ise küfür denir. Eş'arî ve Mâturîdîlerin de içinde bulunduğu kelâm bilginlerinin çoğunluğuna göre küfür; zarurât-ı diniyyeden olduğu kesinlikle bilinen şeylerin tamamını veya bir kısmını kalben tasdik etmemek demektir.

İmam Gazzâlî küfrü, Hz.Peygamberin getirmiş olduğu şeyleri yalanlamak şeklinde tarif etmiştir.

Kâfirler hakkında Kur'ân'da şöyle denilmektedir: Edit

(Âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerindedir." (Bakara, 2/161); "Gerçekten, inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır; hiç yardımcıları da yoktur." (Âl-i İmrân, 3/91). Kazib (âyetleri yalanlayan), mülhid, münafık ve müşrik kimseler de kâfir kavramının kapsamına girmektedirler. (F.K.)

KÜFÜREdit

Sözlükte "bir şeyi örtmek, perdelemek, gizlemek ve nimete nankörlük etmek" anlamlarındaki "küfür" kavramı dini bir terim olarak; Hz. Peygamberi ve onun Allah'tan getirdiği kesinlikle sabit olan şeyleri yalanlamak, tevatür yoluyla bize ulaşmış bulunan hükümlerden birini ya da bir kaçını inkâr etmek demektir. Bu anlamda "küfür", "imân" kavramının zıddıdır.

En büyük günah, küfürdürEdit

Küfür, en büyük günahtır. Bir insanın iman edilmesi gereken hususların hepsini inkâr ettiğinde küfür eylemini işlemiş olacağı gibi, birini hatta bir âyette yer alan bir hükmü, bir helalı, bir haramı, bir emri veya bir yasağı inkâr etse, yalanlasa, hatta beğenmese, küçümsese veya alay konusu etse yine küfre düşmüş olur. (bk. kâfir) (İ.K.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] İslam inancında Allah'ı varlığını inkâr eden kişi.
[2] [[{{{2}}}#|{{{2}}}]] acımasız kişi.
[3] [[{{{2}}}#Şablon:Halk ağzı|{{{2}}}]] Müslüman olmayan.

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken

Balance icon Eş Anlamlılar

[1] ateist
[2] zalim
[3] gâvur, gayrimüslim
<p style="margin-bottom: 0.5em;">Button Icon BlueSky Açıklamalar
[1] Sözük TDK'ya göre "kâfir" şeklinde yazılmalıdır, ancak yaygın olarak kafir şeklinde de yazılmaktadır.

Lupa Ünlem Edit

Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#Şablon:Şaka yollu|{{{2}}}]] Sevilen birine takılmak için kullanılan söz.

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin eş anlamlıları">Balance icon Eş Anlamlılar

[1] gâvur

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

fr:kâfir ky:kâfir

Bakınız

Şablon:Küfür -d


Küfür
Küfran - Küfran-ı nimet
Kafir - Küffar

Bakınız

Şablon:Küfür -d


Küfür
Küfran - Küfran-ı nimet
Kafir - Küffar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.