FANDOM


Kümeler Kümeler Kuramı yerine de kullanılan ama daha farklı anlamlar taşıyabilen bir kavramdır.

Kümeler, matematiğin nesnelerden oluşan, iyi tanımlanmış toplulukların özelliklerini inceleyen dalıdır. Söz konusu nesneler matematiksel nitelikli (ör. sayılar ya da fonksiyonlar) olabileceği gibi böyle bir niteliği taşımıyor da olabilirler. Kümeler kuramı günlük yaşamda da kullanılmaktadır. Ancak kuramın karmaşık maetmatiksel kavramların oluşturulmasında bir araç olarak kullanımı daha önemlidir. Sezgisel olarak küme kavramı, sayı kavramından daha önce geliştirilmişti. Bir sürüedki hayvanların, hiçbir sayma işlemi yapılmaksızın, bir torbadaki taş parçalarıyla ya da bir çubuğa açılan çentiklerle eşleştirilmesi buna örnek oluşturur.

Matematik dilinde uluslararası birlik sağlama gereksinimi 19.yüzyıl sonlarında zorunlu hale geldi. Bu işi başlatanların başında sonlu ve sonsuz kümeleri oluşturmak amacı olan Alman matematikçi George Cantor gelmektedir. Cantor matematiksel küme kavramı ile uğraşanlardan biridir. Aynı dönemlerde Bernard Bolzano, doğal sayıların ötesinde sayılabilme potansiyelini ortaya koyan sonsuz kümeler üzerine çalışmalar yapmış ve yayımlamıştır.. Frege 1983 yılında Aritmetiğin Temel Yasaları isimli yapıtının ilk cildinde Cantor'unkine çok yakın bir küme kavramı oluşturmuştur. Frege çalışmalarında sayıların tanımını küme kavramına dayalı olarak yeniden vermeyi denemiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.