IMG 20180816 122153.jpg
IMG 20180816 122215.jpg
IMG 20180816 122259.jpg

TC. KARŞIYAKA İNFAZ HÂKİMLİĞİ

DOSYA NO : 2018/393 Esas

KARAR NO : 2018/332 Karar

GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA

HAKİM : Selçuk KURTCEBE 34281

KATIP : Mitat ALTANSOY 116663

i Tutuklular ERSİN NİZAM. HALİL İBRAHİM ŞAHİN, SALİH ALÇIN,İBRAHİM ŞAHİN KARABULUT, DAVUT POLAT; ERCÜMENT KARATAŞ, EYUP SABRİ KARTAF, HÜSEYİN YALÇIN, MEHMET EMİN GENİŞ, MUHSİN UÇAR, OĞUZHAN SERT;'ZAFER BİNBİR ve SEBATİ KORKMAZ' Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun vermiş olduğu 23/08/2016 tarih ve 2016/4673 sayılı, kararına itiraz etmekle evrak ve ekleri incelendi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.[düzenle | kaynağı değiştir]

Tutuklular ERSİN NİZAM, HALİL İBRAHİM ŞAHİN, SALİH ALÇIN, İBRAHİM ŞAHİN KARABULUT, DAVUT POLAT, ERCÜMENT KARATAŞ, EYUP SABRİ KARTAL, HÜSEYİN YALÇIN, MEHMET EMİN GENİŞ, MUHSİN UÇAR, OĞUZHAN SERT, ZAFER BİNBİR ve SEBATİ KORKMAZ Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun vermiş olduğu 23/08/2016 tarih ve 2016/4673 sayılı kararına itiraz etmiştir.

Cumhuriyet Savcısı 12/01/2018 tarih 2018/935 sayılı yazıları ile "Tutuklunun itiraz dilekçesine konu kararların usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla tutuklunun itirazlarının reddine karar verilmesi mütalaa olunur" şeklinde talepte bulunmuştur.

-İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 23/08/2016 tarih ve 2016/4673 sayılı kararına itiraz hakkında; ag

[[Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkındaki yönetmeliğin — 5/e maddesine göre]]; "...e) (Ek:RG-I8/8/2016-29805) Kurum mevcudu, güvenliği ve düzeni dikkate alınmak suretiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık görüşler idare ve gözlem kurulu kararıyla iki ayda bir yaptırılabilir..." şeklindedir.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmesi Hakkında Yönetmeliğinin 18.Maddesi;

"Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle, görüş gününe kadar gruplar oluşturulur, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere, hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilir ve hazırlanan program ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılır, " denilmektedir.

23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren [[667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname]]nin 6 ıncı maddesi birinci fıkrası "26/09/2004 tarihli ve S237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;" (e) bendi "Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kavın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılığının yetkileri saklıdır... "

hükmü doğrultusunda belirtilen suçlardan tutuklu olanlar olağanüstü halin devamı süresince belirtilen kişilerle, hükümlü olanlar ise [[Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin]] ilgili hükümlerinde belirtilen kişilerle, EKİM AYININ İLK TAM HAFTASINDAN BAŞLAMAK ÜZERE 2 AYDA BİR İLK TAM HAFTALARDA

İdare ve Gözlem Kurulu Kararının Yönetmelik gereğinin yerine getirildiği, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı kanun yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu, takdir hakkının kötüye kullanıldığına dair delil de bulunmadığı anlaşılmakla tutuklulunun itirazının reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:[düzenle | kaynağı değiştir]

Tutuklular ERSİN NİZAM, HALİL İBRAHİM ŞAHİN, SALİH ALÇIN, İBRAHİM ŞAHİN KARABULUT, DAVUT POLAT, ERCÜMENT KARATAŞ, EYUP SABRİ KARTAL, HÜSEYİN YALÇIN, MEHMET EMİN GENİŞ, MUHSİN UÇAR, OĞUZHAN SERT, ZAFER BİNBİR ve SEBATİ KORKMAZ'ın itirazlarının REDDİNE,

Kararın bir örneğinin Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan tutukluya tebliğine,

Kararın gereğinin yapılması için Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dosya üzerinde talebe uygun olarak verilen karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 hafta içinde Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurabileceği süresi içinde başvuru olmaz ise kararın kesinleşeceğine ilişkin itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.30/01/2018

Katip 116663 Hakim 34281

  • Bu evrak 5070 Sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmış ve

DYS ortamında gönderilmiştir. Ayrıca fiziki ortamda gönderilmeyecektir. * 2/2

K1ACM e itiraz[düzenle | kaynağı değiştir]

15.8.2018 tarihinde itiraz edildi.

Mersin ceza ön bürodan zemin kat itirazın gönderilmesiŞablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.