Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Kıbrıs’ın fethi tamamlanınca Lefkoşe merkezli bir beylerbeylik oluşturuldu.

Kıbrıs Beylerbeyliği  ; Baf, Magosa, Girne, Alanya, İçel (Mersin), Tarsus ve Trablusşam sancaklarından meydana gelmekteydi.

Sadece adanın kendisi değil, Anadolu ve Suriye’den de bazı yerler bir araya getirilerek, idari bir birim oluşturulmuştu. Kıbrıs’ta fethi daim kılmak için çok sayıda Türk Anadolu’dan getirilerek, buraya yerleştirildi.

Venedikliler’in bir köye sürdükleri Ortodoks baş piskoposu buradan getirtilerek, Kıbrıs baş piskoposluğuna tayin edildi.

Kıbrıs’ta, Franklar zamanından beri uygulanan ahalinin mecburi ücretsiz çalıştırılması angaryası, bidat sayılarak kaldırıldı.