Fark seçimi: Karşılaştırmayı istediğiniz 2 sürümün önündeki daireleri işaretleyip, "Seçilen sürümleri karşılaştır" düğmesine basın.
Tanımlar: (gün) = son revizyon ile arasındaki fark, (son) = bir önceki revizyon ile arasındaki fark, k = küçük değişiklik.

  • günson 07.19, 9 Haziran 2010Zeliha Yıldız Message Wall katkılar 344 bayt +344 Sayfa oluşturdu, içeriği: 'Kılalım seyrân, edelim cevrân Mest olup hayrân şeyh eşiğinde Nice bir ülfet, edeşim uzlet Çekelim halvet şeyh eşiğinde Bıraktım ârı, istedim y…'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.