Kılalım seyrân, edelim cevrân

Mest olup hayrân şeyh eşiğinde


Nice bir ülfet, edeşim uzlet

Çekelim halvet şeyh eşiğinde


Bıraktım ârı, istedim yârı

Kestim zünnârı şeyh eşiğinde


Aldım himmeti, geçtim zulmeti

Buldum hayatı şeyh eşiğinde


Yunus’um elhâk didara müştâk

Eriştim aşka şeyh eşiğinde

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.