FANDOM


 • Insad siir okuma
 • Nutuk mantiki konusma
 • kurani tertil ederek tertil et. Birinden dinleyetek okumak

Kıraât, Kur'an'ın tiyatral sahnelerini dinleyenlerin hayallerinde canlandırma yöntemlerini içeren bir İslami bilim dalıdır. Arapça kelime anlamı "okumak" demektir.

Kuran musikisinin serbest okunuşunu Kıraat-ı Aşere'ye göre içeren ve her defasında farklı okunan ve tonu ve içeriğide değiştiren bir yöntemdir. Normal musikide sadece tek bir metin olmasına rağmen Kuran'ın okunuşundaki 10 çeşit okunma (aşere) ve farklı anlamla insan sesinin piyanoyla veya kanunla akort edilmesi sayesinde geniş olanaklara sahiptir.

Kıraat imamlarından her birinin, rivayet ve tariklarının ittifak ile temsil ettiği okuyuşa kıraat yedi veya on kıraattan her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imama denir. Bir İmam'a ait Raviye (talebesine) nispet edilen kıraat farklılığına Rivayet; bu rivayeti nakleden, yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de Ravidenilmiştir. Ravilerin ravileri arasındaki farklı nakillere de 'Tariktabiri kullanılmıştır. Kıraatları bilen kimseye kurra; bunları sözlü olarak nakledip okutan kimseye de mukri denilmiştir.

Kıraat-ı Seba (Yedi Kıraat) Edit

İslam dünyasında ünlü olan yedi okunuş şeklinin imamları şunlardır:[1]

 1. Ebû Abdurrahman Nâfi’ b.Ebû Nuaym (-785)
 2. Abdullah b.Kesir el-Mekkî (-738)
 3. Ebû Amr b. el-Alâ el-Basrî ( -771)
 4. Abdullah b. Âmir ed-Dımaşkî ( -736)
 5. Ebûbekr Âsım b.Ebi’n-Necûd el-Kûfî (-745)
 6. Ebû Ammâre Hamza b.Habib ez-Zeyyât el-Kûfî ( -773)
 7. Ali b.Hamza Ebû’l-Hasen el-Kısâî ( -805)

Kıraat-ı Aşere (On Kıraat) Edit

Yedi okunuş şekline daha sonra üç okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da Kıraat-ı Aşere denmiştir. Bu üç yeni okunuşun imamları ise şunlardır.[1]

 1. Halef b.Hişam el-Bezzâr (-844)
 2. Ebû Ca’fer Yezid b.el-Ka’ka el-Mahzûmî el-Medenî (-748)
 3. Ebû Muhammed Ya’kub b.İshak el-Hadremî el-Basrî

Kaynakça Edit

 1. 1,0 1,1 Ergün, Mustafa. "Medreselerde Okutulan Dersler ve Ders Kitapları". Afyon Kocatepe Übiversitesi. http://www.egitim.aku.edu.tr/moders.htm. Erişim tarihi: 26 Eylül 2012. 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.