FANDOM


KISAS

Cinayette ödeşmek. Bir suç işliyenin aynı şekilde cezalandırılması. Öldürme veya yaralanmada suçlu olana aynı şeyin yapılması. Suçsuz yere adam öldürene veya yaralayana şeriatın aynı cezayı tatbik etmesi.

KISASEN Kısas yoluyla. Öldüren veya yaralayanı eşit şekilde cezalandırarak.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.